• Room 1012, Floor 10, CentralPlaza Lardprao
  • Phone: +6683 853 6076
  • Email: [email protected]
หลัก 3  ข้อตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์คุณ “ปัง”หรือ “พัง” ?

หลัก 3 ข้อตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์คุณ “ปัง”หรือ “พัง” ?

โดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด                 สวัสดีครับพบกับรายการ SME CHAMPION ทางคลื่น FM. 89.5 สถานีวิทยุราชมงคล ธัญบุรี สำหรับวันนี้ (27 มี.ค.) หัวเรื่องของการสนทนาเป็นประเด็นต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เราได้คุยกันถึงเรื่องการทำการตลาดออนไลน์ มันก็มีประเด็นที่ทางผู้ดำเนินรายการถามว่าการเอาดิจิตอลมาใช้ในธุรกิจของเราบางทีมีข้อระวังอยากให้แนะนำว่าการใช้สื่อแบบนี้ในธุรกิจมีอะไรเป็นพิเศษหรือไม่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16