• Room 1012, Floor 10, CentralPlaza Lardprao
  • Phone: +6683 853 6076
  • Email: [email protected]
Business Model ตอนที่ 30 หากอยากขายของได้ทุกยุค ต้องกลยุทธ์ Mass customization

Business Model ตอนที่ 30 หากอยากขายของได้ทุกยุค ต้องกลยุทธ์ Mass customization

เริ่มต้นยุคใหม่ที่ทุกอย่างลูกค้าต้อง Custom ได้

Mass customization เป็นสิ่งที่หลายธุรกิจเริ่มปรับแต่งนำมาใช้ในธุรกิจมากขึ้น เนื่องจากทุกวันนี้ โลกธุรกิจของเราเริ่มปรับเปลี่ยนการตลาดและการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการหรือแนวโน้มของผู้บริโภคมากขึ้น ผนวกกับการเข้ามาของเทคโนโลยีบางประการที่ทำให้การแข่งขันบางอุตสาหกรรมแข่งแกร่งขึ้น หรือทำให้บางอุตสาหกรรมหายไปเลยจากสนามการค้าก็มีมาแล้ว ปกติแล้ว เวลาธุรกิจจะเริ่มต้นทำการตลาดจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า Market segmentation ที่ได้จากข้อมูลเชิงประชากร อาทิ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา เขตที่อยู่อาศัย เป็นต้น จากนั้นก็จะนำมาวิเคราะห์ตลาดเพื่อออกสินค้าและบริการ ซึ่งวิธีดังกล่าวแทบใช้ไม่ได้ผลแล้วในปัจจุบัน เนื่องจากวิธีการแบบเดิมเป็นการจำแนกที่ผิวเผินเกินไป ขณะที่การเข้าถึงข้อมูล (Data) ที่เป็นพฤติกรรม (Behaviors) หรือข้อมูลที่แยกย่อยลงไปอีก อย่างเช่น แฟนบอล (มีส่วนร่วมกับเนื้อหาปานกลาง), แฟนบอล (มีส่วนร่วมกับเนื้อหาสูง), เพื่อนของแฟนฟุตบอล, กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาม กำลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัย, ผู้จัดการฝ่ายขาย, CEO, Barista, แอดมินเพจ, ไปกลับระหว่างที่ทำงานกับบ้าน, เพิ่งกลับมาจากการท่องเที่ยวเมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว เป็นต้น โดยทั้งหมดนี้ยังสามารถทำให้เกิดการผสมรวมกันได้ จนเกิดสิ่งที่เรียกว่าตลาดจำเพาะ (Niche market) และกลายเป็น Mass Customization ขึ้น หรือการผลิตแบบความต้องการเฉพาะของลูกค้า

ถึงทางตันของ Economy of Scale

ย้อนกลับไปเมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว การผลิตที่เพื่อลดต้นทุนโดยการเน้นจำนวนมากๆ เป็นที่นิยมอย่างมาก แต่จากการเปลี่ยนไปของการเข้าถึงข้อมูลผู้บริโภคแบบกลยุทธ์ Mass customization ทำให้ค้นพบว่า การผลิตแบบ Economy of Scale ในธุรกิจแทบไปต่อได้ยาก ขณะที่อุตสาหกรรมที่เน้นสร้างมาตรฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ เน้นงานดีไซน์ สร้างมาสร้างสินค้าและบริการแบบใหม่หรือแบบจำเพาะให้กับลูกค้าแต่ละราย หรือแต่ละกลุ่มนั้น กำลังเติบโตมากในยุคนี้ ซึ่งสามารถแบ่งการผลิตจำเพาะตามความต้องการของลูกค้า (Mass customization) ออกมาได้ 3 ประเภทดังนี้
  1. ผลิตตามสั่ง (Make to Order) เป็นระบบแบบระบบ Pull เช่น กางเกงยีนส์ยี่ห้อ Levi’s ที่ให้บริการ Levi’s personal pairs ที่ลูกค้าสามารถออกแบบกางเกงยีนส์ให้เหมาะกับรูปร่างซึ่งมีให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลายรูปแบบ หลังจากนั้นพนักงานจะนำกางเกงที่ลูกค้าออกแบบไว้ไปผลิตก่อนที่จะส่งสินค้ากลับไปยังร้านและส่งต่อให้ลูกค้าอีกที เพราะลูกค้าสามารกำหนดไซต์หรืออื่นได้ตามที่ต้องการ ซึ่งกลายมาเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ
  2. ผลิตเพื่อเก็บสต็อก (Make to Stock) เป็นระบบแบบระบบ Push เช่น การใช้การพยากรณ์จากข้อมูลพฤติกรรมและข้อมูลแยกย่อยแบบละเอียด หรือสังเกตจากความคิดเห็นของผู้บริโภคที่เจอปัญหาหรือใช้งานสินค้าและบริการลำบาก แล้วไม่ชอบ ผู้ประกอบการก็พัฒนาเป็นสินค้าตัวใหม่
  3. ประกอบตามสั่ง (Assembly to Order) เป็นระบบแบบ Push-Pull เช่น Dell computer ที่เปิดให้ลูกค้าสามารถประกอบสินค้าขึ้นมาเองได้ โดยเลือกจากความต้องการของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นสเป็ค ความเร็ว ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอื่นๆ ที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ความใจชอบ หรืออุตสาหกรรมรถยนต์ ที่มักจะให้ลูกค้าได้เลือกรถรุ่นที่ต้องการ สีที่ต้องการ เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ รุ่นท็อปหรือไม่ท็อป
การทำธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์ Mass customization ช่วยทำให้ลูกค้าเกิดคสามจงรักภักดีกับแบรนด์หรือสินค้าถ้าเราสามารถผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ เหมาะกับธุรกิจที่สามารถผลิตสินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้าได้เร็ว มีระบบหลังบ้านที่ดี สามารถตอบสนองต่อความยากในการผลิตค้าได้ สามารถสินค้าที่มีต้นทุนต่ำแต่ได้คุณภาพที่สูง ยิ่งในอุตสาหกรรมที่รับออร์เดอร์ออนไลน์หรือที่มีคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์เข้ามาช่วยนั้น ยิ่งทำให้ง่ายต่อการตอบสนองของลูกค้ารวมถึงขนาดของการผลิตสินค้าจำนวนมาก  

มาตีโจทย์ให้แตกกับ BMC FOR ENTREPRENEUR

หลักสูตร “Business Model for Entrepreneur” รุ่นที่ 5 เพิ่มยอดขาย ต่อยอดไอเดียธุรกิจ และก้าวข้ามการล่มสลายในธุรกิจ SME ด้วย Business Model เพื่อรวบรวมความคิดของคุณได้อย่างเป็นขั้นตอน ร่วมค้นหาจุดแข็งที่ควรทำให้โดดเด่นและปรับปรุงจุดอ่อน “เราสอนให้คุณเข้าใจได้ง่ายเพื่อนำไปใช้ให้เห็นผลจริง” โดยดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/2QdnEbs ติดต่อได้ที่ E-mail : [email protected] โทรศัพท์: 083-8536076  

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน