Business Model ตอนที่ 32 สร้างรายได้ ในโมเดลธุรกิจแบบเปิด (Open Business Model)

โมเดลธุรกิจแบบเปิด (Open business) จะมีการอนุญาตให้ธุรกิจอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแนวคิดหรือทรัพยากรที่องค์กรไม่ได้ใช้แก่พันธมิตรภายนอก เช่น อนุญาตให้ธุรกิจอื่นๆ

เป้าหมายของ Digital Business Consult คืออะไรรู้ไหม?

คือการทำให้ธุรกิจพวกคุณสามารถสร้างโมเดลให้ธุรกิจตัวเองได้อย่างยั่งยืนและประสบความสำเร็จ โดยใช้การวาง Business Model ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะกับประเภทกิจของแต่ละอุตสาหกรรม เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่า Business Model นั้นมีหลายรูปแบบ และก็ได้เดินทางมาถึงตอนที่ 32 กันแล้ว โดยเป็นรูปแบบโมเดลธุรกิจที่สามารถดึงพันธมิตรเข้ามาร่วมมือกันได้เพื่อทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งมากขึ้นเรียกว่า โมเดลธุรกิจแบบเปิด (Open business)

ซึ่งจะมีการอนุญาตให้ธุรกิจอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแนวคิดหรือทรัพยากรที่องค์กรไม่ได้ใช้แก่พันธมิตรภายนอก เช่น อนุญาตให้ธุรกิจอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจุดประสงค์หลักในการทำธุรกิจแบบนี้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ได้ส่วนแบ่งในการเปิดตลาดใหม่ๆ หรือได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ ให้บริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

หลักการพื้นฐานของ Open business

ดึงคนเก่งภายในและภายนอกองค์กรในสามารถทำงานร่วมกันได้ และการวิจับไม่จำเป็นต้องเป็นคนริเริ่มเอง แต่สามารถใช้งานวิจัยจากภายนอกให้เป็นประโยชน์ได้ เช่นเดียวกันกับแนวคิด หรือนวัตกรรม ที่เราสามารถซื้อของคนมาได้หากมันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

อย่างไรก็ตามโมเดลธุรกิจแบบเปิดก็จำเป็นต้องคำนึงถึงโมเดล 2 อย่างที่จำเป็นต้องพิจารณา

  1. ธุรกิจต้องมีความสอดคล้องกับโมเดลของธุรกิจต้นฉบับ
  2. ต้องไม่เกิดความขัดแย้งของเป้าหมายระหว่างกัน

ตัวธุรกิจจำเป็นต้องมีห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ของโมเดลต้นฉบับและโมเดลแบบเปิดที่เราจะทำนั้น มีความสอดคล้องกัน และต้องเหมาะสำหรับคู่ค้า (Partner) ในอนาคตด้วย นอกจากนี้ ซึ่งสำคัญมากตัวธุรกิจต้องมั่นใจว่าการที่เรา Add value เพิ่มเข้าไปนั้นจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจต้นฉบับ หรือทำให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดความขัดแย้งกันในเรื่องของเป้าหมายระหว่างเจ้าของธุรกิจและหุ้นส่วน โดยปกติแล้วมักจะทำให้เป็น Win-win situation

ธุรกิจต้นแบบโมเดลธุรกิจแบบเปิด

อย่างที่กล่าวไป การวางโมเดลธุรกิจแบบเปิดทำให้หลายธุรกิจไม่ต้องเสียเวลาพัฒนานวัตกรรมต่างๆ แต่ภายในบริษัทเอง ก็หาบริษัทที่สามารถแชร์ไอเดียให้แก่กันได้ อย่างเช่น P&G ในปี 2010 ที่มีโปรแกรมชื่อ Procter & Gamble’s connect developer เป็นโปรแกรมพัฒนาประสิทธิภาพในนวัตกรรมต่างๆ ให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อมองหาไอเดียในการผลิตสินค้าใหม่ๆ ที่ได้ความรู้จาก Partner เป็นการหาตลาดใหม่ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ

เพราะฉะนั้นในโมเดลธุรกิจแบบเปิด จึงต้องมี Partner ที่ดี รวมถึงกระบวนการในการสร้างคุณค่า (Value) ที่กลายเป็นกุญแจสำคัญในการเจริญเติบโตและทำให้ได้เปรียบในคู่แข่ง (Competitive advantage) ซึ่งในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมต่างๆ กำลังรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งโมเดลนี้จะช่วยทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ เพราะมีการพัฒนาอย่างเสมอ

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน

Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจ ถูกเสนอโดย Alexander Osterwalder จากหนังสือที่เขาเขียนขึ้น Business Model Ontology ซึ่งเป็นการสรุปและออกแบบจำลองธุรกิจหรือ Business Model แบบให้เห็นภาพชัดเจน สามารถใช้ได้ทั้งกับธุรกิจของเราและคู่แข่ง ผ่านการประเมินธุรกิจที่มีฟังก์ชัน 9 ช่อง คลิกเลย! https://bmc.digitalbusinessconsult.asia/