Business Model ตอนที่ 32 สร้างรายได้ ในโมเดลธุรกิจแบบเปิด (Open Business Model)

โมเดลธุรกิจแบบเปิด (Open business) จะมีการอนุญาตให้ธุรกิจอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแนวคิดหรือทรัพยากรที่องค์กรไม่ได้ใช้แก่พันธมิตรภายนอก เช่น อนุญาตให้ธุรกิจอื่นๆ

เป้าหมายของ Digital Business Consult คืออะไรรู้ไหม?

คือการทำให้ธุรกิจพวกคุณสามารถสร้างโมเดลให้ธุรกิจตัวเองได้อย่างยั่งยืนและประสบความสำเร็จ โดยใช้การวาง Business Model ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะกับประเภทกิจของแต่ละอุตสาหกรรม เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่า Business Model นั้นมีหลายรูปแบบ และก็ได้เดินทางมาถึงตอนที่ 32 กันแล้ว โดยเป็นรูปแบบโมเดลธุรกิจที่สามารถดึงพันธมิตรเข้ามาร่วมมือกันได้เพื่อทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งมากขึ้นเรียกว่า โมเดลธุรกิจแบบเปิด (Open business)

ซึ่งจะมีการอนุญาตให้ธุรกิจอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแนวคิดหรือทรัพยากรที่องค์กรไม่ได้ใช้แก่พันธมิตรภายนอก เช่น อนุญาตให้ธุรกิจอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจุดประสงค์หลักในการทำธุรกิจแบบนี้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ได้ส่วนแบ่งในการเปิดตลาดใหม่ๆ หรือได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ ให้บริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

หลักการพื้นฐานของ Open business

ดึงคนเก่งภายในและภายนอกองค์กรในสามารถทำงานร่วมกันได้ และการวิจับไม่จำเป็นต้องเป็นคนริเริ่มเอง แต่สามารถใช้งานวิจัยจากภายนอกให้เป็นประโยชน์ได้ เช่นเดียวกันกับแนวคิด หรือนวัตกรรม ที่เราสามารถซื้อของคนมาได้หากมันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

อย่างไรก็ตามโมเดลธุรกิจแบบเปิดก็จำเป็นต้องคำนึงถึงโมเดล 2 อย่างที่จำเป็นต้องพิจารณา

  1. ธุรกิจต้องมีความสอดคล้องกับโมเดลของธุรกิจต้นฉบับ
  2. ต้องไม่เกิดความขัดแย้งของเป้าหมายระหว่างกัน

ตัวธุรกิจจำเป็นต้องมีห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ของโมเดลต้นฉบับและโมเดลแบบเปิดที่เราจะทำนั้น มีความสอดคล้องกัน และต้องเหมาะสำหรับคู่ค้า (Partner) ในอนาคตด้วย นอกจากนี้ ซึ่งสำคัญมากตัวธุรกิจต้องมั่นใจว่าการที่เรา Add value เพิ่มเข้าไปนั้นจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจต้นฉบับ หรือทำให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดความขัดแย้งกันในเรื่องของเป้าหมายระหว่างเจ้าของธุรกิจและหุ้นส่วน โดยปกติแล้วมักจะทำให้เป็น Win-win situation

ธุรกิจต้นแบบโมเดลธุรกิจแบบเปิด

อย่างที่กล่าวไป การวางโมเดลธุรกิจแบบเปิดทำให้หลายธุรกิจไม่ต้องเสียเวลาพัฒนานวัตกรรมต่างๆ แต่ภายในบริษัทเอง ก็หาบริษัทที่สามารถแชร์ไอเดียให้แก่กันได้ อย่างเช่น P&G ในปี 2010 ที่มีโปรแกรมชื่อ Procter & Gamble’s connect developer เป็นโปรแกรมพัฒนาประสิทธิภาพในนวัตกรรมต่างๆ ให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อมองหาไอเดียในการผลิตสินค้าใหม่ๆ ที่ได้ความรู้จาก Partner เป็นการหาตลาดใหม่ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ

เพราะฉะนั้นในโมเดลธุรกิจแบบเปิด จึงต้องมี Partner ที่ดี รวมถึงกระบวนการในการสร้างคุณค่า (Value) ที่กลายเป็นกุญแจสำคัญในการเจริญเติบโตและทำให้ได้เปรียบในคู่แข่ง (Competitive advantage) ซึ่งในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมต่างๆ กำลังรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งโมเดลนี้จะช่วยทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ เพราะมีการพัฒนาอย่างเสมอ

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน

Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจ ถูกเสนอโดย Alexander Osterwalder จากหนังสือที่เขาเขียนขึ้น Business Model Ontology ซึ่งเป็นการสรุปและออกแบบจำลองธุรกิจหรือ Business Model แบบให้เห็นภาพชัดเจน สามารถใช้ได้ทั้งกับธุรกิจของเราและคู่แข่ง ผ่านการประเมินธุรกิจที่มีฟังก์ชัน 9 ช่อง คลิกเลย! https://bmc.digitalbusinessconsult.asia/

Материалы по теме:

Business Model ‘ดอยคำ’ มรดกต้นแบบการทำ SE จากพระราชา ก่อนที่คำว่า Social Enterprise จะถูกนิยามขึ้น
มาถึงวินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักแบรนด์ 'ดอยคำ’ โครงการหลวงเพื่อช่วยชาวเขาจากอาชีพปลูกฝิ่นผิดกฎหมาย สู่ต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ซึ่งโมเดลของดอยคำเกิดขึ้นก่อนที่ภาพการทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) จะชัดขึ้นในประชาคมโลกเสียอีก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงม้า ขึ้นดอยอินทนนท์ เพื่อพัฒนาให้ชาวบ้านเปลี่ยนจากปลูกฝิ่นเป็นปลูกเมล็ดกาแฟ cr.ภาพจากสำนักพระราชวัง DOIKHAM MODEL เต็มไปด้วยเรื่องราวที่มาของแบรนด์และสินค้า
KPIs! วิธีเลือกกุญแจชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ
ไม่ว่าความตั้งใจในการสร้างเพอร์ฟอร์มานซ์ (Performance) ของคุณจะเกี่ยวกับกับกลยุทธ์ด้าน Inbound marketing กลยุทธ์ด้านการขาย หรือกลยุทธ์อื่นๆ การเลือกกุญแจชี้วัด (key performance indicators: KPIs) ที่เหมาะสม จึงเป็นขั้นตอนแรกที่ควรให้ความสำคัญ เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนที่สองคือการวัดผลเพื่อปรับปรุงการทำงาน แต่คุณจะเลือก KPI ที่เหมาะสม สำหรับธุรกิจของคุณได้อย่างไร? คำตอบสั้นๆ ก็คือ มันขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบโดยรวม ทำให้บทความนี้เราจะแนะนำ ‘ปัจจัย’ ที่จะมีผลต่อการกำหนด KPI ...
แก้ปัญหาการโดน Disrupt ไม่ใช่ด้วย ดิจิทัลหรือเทคโนโลยี แต่ต้อง Business Model
อะไรๆ ก็ Disrupt รู้หรือไม่? Disrupt ไม่ใช่เรื่องของการทำลายธุรกิจด้วย ดิจิทัลหรือเทคโนโลยี แต่เป็นเรื่องของ Business model “เรากำลังพัฒนาแอปฯ เพื่อต่อสู่กับ Grab” เสียงสัมภาษณ์อย่างมีหวังของหนึ่งในผู้ให้บริการ ‘รถแดง’ ที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากข่าวที่รัฐบาลพยายามจะแก้กฎหมายเพื่อรองรับสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นต่างชาติจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง Grab ให้สามารถทำธุรกิจในไทยได้อย่างถูกกฎหมาย - 1 – ‘ดิจิทัลและเทคโนโลยี’ แสงริบหรี่ความหวังสุดท้ายของธุรกิจ ความหวังที่จะนำดิจิทัลและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อต่อกรกับธุรกิจดูเหมือนเป็นทางรอดเดียวในยุคที่ใครต่างก็บอกว่ามัน Digital Disruption ถ้าเขาใช้แอปฯ เราก็จะใช้แอปฯ ...
Business Model ตอนที่ 22 กลยุทธ์ Ingredient Branding ของ Huawei
ใครจะคิดว่าบริษัทรับจ้างผลิตสินค้าหรือชิ้นส่วนให้กับแบรนด์ต่างๆ ตามแบบที่ผู้จ้างกำหนดมา (OEM) จากเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีนจะกลายเป็นหนึ่งในบริษัทผู้กล้าถ้าชนบัลลังก์สมาร์ทโฟนแข่งกับ Apple และ Samsung ได้ กลยุทธ์ Ingredient Branding ของ Huawei สิ่งที่ทำให้ Huawei ก้าวเข้ามาถึงจุดนี้ได้เลย คือการจับมือกันกับ ยูนิคอร์น แห่งวงการเลนส์และกล้องสายคราฟท์ทำมือระดับโลกอย่าง Leica จากนั้นก็จับมือกับ Pantone บริษัทผู้กำหนดมาตรฐานค่าสีที่เหล่าวงการนักออกแบบทั่วโลกรู้จัก เพื่อดีไซน์สีสมาร์ทโฟนให้สอดคล้องกับเทรนด์ สิ่งเหล่านี้เรียกว่า Ingredient ...
ง่ายจะตาย! แค่สร้าง Business Model ช่วยลดความเสี่ยงเจ๊งลง 50%
Business Model Canvas เป็น template เพื่อวางแผนธุรกิจของคุณให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ถูกนำเสนอครั้งแรกโดย Alexander Osterwalder ในปี 2008 ใช้หลักการเลียนแบบการทำงานของสมอง โดยซีกซ้ายคือตรรกะ (Logic) ซีกขวาคืออารมณ์ (Emotion)  By Business Model Alchemist - http://www.businessmodelalchemist.com/tools, CC BY-SA ...