Business Model ตอน 38 พบกับรูปแบบธุรกิจที่ประหยัดต้นทุนที่สุด Rolls-Royce

ก่อนจะกลายเป็นรถยนต์หรูอย่างทุกวันนี้ Rolls-Royce คือเจ้าของเครื่องยนต์บนเครื่องบิน คำว่าเจ้าของคือเจ้าของจริงๆ ปกติแล้วเวลาที่เราผลิตอะไหล่ให้เครื่องบิน ตัวเครื่องยนต์ก็จะกลายเป็นสมบัติของผู้ผลิตเครื่องบินไปด้วย

เรากำลังโชว์ให้เห็นว่า business model สร้างความสำเร็จให้ธุรกิจได้อย่างไร

หนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุด ก็คือ โรลส์-รอยซ์ (Rolls-Royce)

Rolls-Royce คือแบรนด์รถยนต์สุดหรูที่เป็นเจ้าของเครื่องยนต์บนเครื่องบิน คำว่าเจ้าของคือเจ้าของจริงๆ ปกติแล้วเวลาที่เราผลิตอะไหล่ให้เครื่องบิน ตัวเครื่องยนต์ก็จะกลายเป็นสมบัติของผู้ผลิตเครื่องบินไปด้วย ซึ่ง Rolls-Royce  ไม่ได้วาง Business Model แบบนั้น

Rolls-Royce

แต่ใช้รูปแบบที่ชื่อว่า Performance-based contracting การทำสัญญาตามผลงาน เป็นการทำสัญญาโดยคิดจากการดำเนินงานนั้นๆ วัดจากปริมาณที่สามารถส่งออก ซึ่งลูกจะจ่ายค่าบริการให้เราตามที่ได้กำหนดกันไว้ ซึ่งในค่าใช้จ่ายนั้นมักจะรวมค่าดำเนินการ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม ทำให้ลูกค้าสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น ยิ่งเรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้ามากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสร้างมูลค่าในการดำเนินงานให้กับตัวเองได้มากขึ้นเท่านั้น เพราะเป็นการช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิต และการดูแลรักษา ก่อนที่จะส่งต่อไปให้ลูกค้า

การวางรูปแบบธุรกิจนี้ทำให้เครื่องยนต์ยังคงเป็นสมบัติของ Rolls-Royce และบริษัทยังรับผิดชอบในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นการดำเนินการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมจะรวมอยู่ในราคาแล้ว ด้วยนวัตกรรมนี้ Rolls-Royce ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองเท่านั้น แต่ยังสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าด้วย โดยการช่วยให้สายการบินดำเนินการในรูปแบบของ Business Model ต้นทุนต่ำได้ เช่น Southwest Airlines ที่สายการบินจ่ายเฉพาะชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์และไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องยนต์

รูปแบบธุรกิจนี้ของ Rolls-Royce คือการอิงตามแนวทางการทำสัญญาตามผลการปฏิบัติงาน (Performance-Based Contracting) ซึ่งธุรกิจประเภท นี้จะเห็นได้ในพวกอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเคมี ผู้ผลิตรายต่างๆ ตัวอย่างเช่น Xerox ที่เป็นผู้ผลิตเครื่องถายเอกสารหรืออุปกรณ์ที่ความเกี่ยงข้องกับการจัดการเอกสารต่างๆ ในสำนักงาน โดย Xerox มีแนวคิดใช้หลักการเดียวกัน ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ปกติเครื่องมือในสำนักงานพวกนี้จำเป็นต้องมีความชำนาญรวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญในการคอยดูและค่าบำรุงรักษา ซึ่งการขายบริการที่จะช่วยทำให้ต้นทุนต่ำลง แต่มีประสิทธิภาพสูง อย่างการให้สินค้ายังคงเป็นของบริษัท โดยให้ลูกค้าเช่าเครื่องมือแทนจะช่วยให้บริษัทเหล่านั้น มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงแถมยังช่วยเพิ่มกำไรให้บริษัท

ธุรกิจประเภทนี้ทำให้สามารถรายได้จากความรู้และบริการ รวมถึงความรู้ด้านกระบวนการต่างๆ หรือการบำรุงดูแลรักษาที่มีความเกี่ยวช้องกับการบริการนั้นๆ ลูกค้าที่ไม่ต้องการจ่ายค่าบริการล่วงหน้าก็มีแนวโน้มที่จะชอบธุรกิจประเภทนี้ เช่นเดียวกันกับคนที่ต้องการความโปร่งใสและความมั่นคงในเรื่องของค่าบริการที่จะต้องจ่ายในขั้นตอนสุดท้าย

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน

Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจ ถูกเสนอโดย Alexander Osterwalder จากหนังสือที่เขาเขียนขึ้น Business Model Ontology ซึ่งเป็นการสรุปและออกแบบจำลองธุรกิจหรือ Business Model แบบให้เห็นภาพชัดเจน สามารถใช้ได้ทั้งกับธุรกิจของเราและคู่แข่ง ผ่านการประเมินธุรกิจที่มีฟังก์ชัน 9 ช่อง คลิกเลย! https://bmc.digitalbusinessconsult.asia/