คู่มือขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ

เราเข้าใจดีว่าการขาดเงินทุนไม่ควรเป็นปัจจัยในการหยุดฝันหากจะ ‘เริ่มต้นทำธุรกิจ’ แต่เชื่อหรือไม่ในโลกของความเป็นจริง การเริ่มต้นธุรกิจหรือการขยายธุรกิจ หากคุณไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่แล้วเนี่ย เรื่องเงินแทบจะไม่ได้สำคัญอะไรเลย

เราเข้าใจดีว่าการขาดเงินทุนไม่ควรเป็นปัจจัยในการหยุดฝันหากจะ ‘เริ่มต้นทำธุรกิจ’ แต่เชื่อหรือไม่ในโลกของความเป็นจริง การเริ่มต้นธุรกิจหรือการขยายธุรกิจ หากคุณไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่แล้วเนี่ย เรื่องเงินแทบจะไม่ได้สำคัญอะไรเลย

เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของการเริ่มต้นธุรกิจก็คือ การเตรียมพร้อมให้ครบทุกด้าน โดยมี Step ต่อไปนี้

ประเมินตัวเอง

การจะเริ่มต้นธุรกิจได้ คุณจำเป็นต้องตอบคำถามเหล่านี้ทั้งหมด เพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มต้น เพราะถ้าเพียงแค่คุณต้องการรายได้มากขึ้น คุณอาจเริ่มต้นจากแค่งานเสริมนิดๆ หน่อยๆ ก็ได้ แต่การเริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการนั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ซึ่งคำถามเหล่านี้จะทำให้คุณคิดออกว่าทำไมต้องเริ่มทำธุรกิจ และต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง

 • คุณมีทักษะอะไร?
 • คุณมี Passion ในธุรกิจที่จะเริ่มทำมากพอแค่ไหน?
 • คุณมีลิมิตเรื่องเงินและเวลาแค่ไหน เมื่อเกิดการล้มเหลวทางธุรกิจถึงยอมเลิกทำ?
 • ต้องใช้เงินทุนเท่าไร?
 • เท่าไรถึงคุ้มทุน ในระยะเวลาแค่ไหน?
 • ชีวิตอีก 10 ปีข้างหน้าคุณคาดหวังจะมีชีวิตแบบไหน?
 • คุณพร้อมที่จะแบกรับความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการหรือไม่?

*ซื่อสัตย์กับคำตอบของคุณ

ทำวิจัยตลาดและหาตลาดของสินค้าให้เจอ

การทำวิจัยทางการและตลาดเพื่อรองรับสินค้า เพื่อให้รู้ว่ามีคู่แข่งที่กำลังทำไอเดียธุรกิจเดียวกับคุณอยู่หรือไม่ แล้วพวกเขามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร ส่วนการหาตลาดเป็นการทำเพื่อให้เห็นว่ามีคนต้องการสินค้าของคุณจริงๆ

 • Interviews (ลงพื้นที่สัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมายแบบ Face to face)
 • Surveys (ทำแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์)
 • จัด Focus Group ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายาทางการตลาดเพื่อให้ได้ความคิดเห็นโดยตรง
 • เก็บปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือปัญหา ผ่านทางกระทู้ออนไลน์หรือ Social Listening ใน Social Media

*คำถามอาจครอบคลุมไปถึงเรื่องต่อไปนี้

 • ปัจจัยใดที่คุณพิจารณาเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้
 • สิ่งที่คุณชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการปัจจุบันที่มีอยู่ในปัจจุบัน (รวมของคู่แข่ง)
 • สิ่งที่อยากแนะนำเพิ่มเติมหรืออยากให้ปรับปรุง
 • ราคาที่คิดว่าเหมาะสมกับสินค้าและบริการ หรือรูปแบบการขายที่อยากซื้อ

เตรียมไอเดียและมองหาแหล่งทุน

ทุกวันนี้แค่เตรียมไอเดียเจ๋งๆ และคิดวาเป็นไปได้ พร้อมเตรียมแผนที่รัดกุม คุณก็สามารถจะเริ่มทำธุรกิจได้แล้ว ซึ่งแหล่งเงินทุนก็ไม่ได้มแค่ธนาคารเท่านั้น

อยากแรกคือ ไอเดียธุรกิจ เรื่องนี้ง่ายมาก มองให้ออกว่าทุกวันนี้มีเทคโนโลยีอะไรบ้างหรือความก้าวหน้าอะไรในอนาคตที่ใกล้มาถึงนี้ ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรือ Disrupt ธุรกิจคุณได้บ้าง เช่ย AI หรือระบบ Big Data จากนั้นคุณจับมันมา Develop ดูว่าจะสามารถส่งเสริมให้ธุรกิจคุณเติบโตไปได้อย่างไรบ้าง

โดยเริ่มการเขียนแผนธุรกิจได้ดังนี้ BUSINESS MODEL ช่วยลดความเสี่ยงเจ๊งลง 50%

Business Model Canvas จะถูกแบ่งเป็นช่องต่างๆ โดยให้ผู้ประกอบการตอบคำถามทั้งหมด 9 ช่อง

 1. กลุ่มลูกค้า (Customer Segment): ต้องระบุให้ชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายหลักของเราเป็นใครเพระนี่คือหัวใจหลักของการทำธุรกิจ เพื่อป้องกันการผลิตสินค้าที่ตลาดไม่ต้องการ
 2. สินค้าและบริการ (Value Propositions): ลูกค้าจะได้อะไรเมื่อใช้สินค้า สินค้าหรือบริการของเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องใดได้บ้าง
 3. การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships): การบริการหลังการขาย การเข้าไปสอบถามปัญหาหรือความพึงพอใจหลังใช้สินค้าและบริการ หรือการมี Call Center
 4. ช่องทางการขายสินค้าและบริการ (Channels): ช่องทางในการทำเสนอขายสินค้าต่างๆ
 5. ที่มาของรายได้ (Revenue Streams): ต้องรู้ว่าการทำธุรกิจของคุณจะมีรายได้มาจากส่วนใดบ้าง ค่าสินค้า ค่าบริการ ค่าสมาชิก ค่าโฆษณา ค่าเช่า ฯลฯ
 6. พันธมิตรธุรกิจ (Key Partners): Supplier ผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้ร่วมทุน หรือหุ้นส่วนต่างๆ
 7. กิจกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ (Key Activities): การผลิต การแก้ปัญหาให้ลูกค้า การให้บริการ การสร้างเครือข่าย แคมเปญทางการตลาด เป็นต้น
 8. ทรัพยากร (Key Resource): เงินทุน ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ เทคโนโลยี สถานที่ ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ
 9. โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure): รายจ่ายในการประกอบธุรกิจ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสถานที่ ค่าวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการทำตลาด ค่าพนักงาน ค่าเครื่องมือ และเทคโนโลยี เป็นต้น

ส่วนการหาแหล่งเงินทุนนอกจากการเข้าไปขอสินเชื่อกับธนาคารแล้ว ยังหาได้จากแหล่งอื่นๆ อีก แน่นอนว่าเรามักบอกอยู่เสมอว่าต้องไม่ใช่เงินเก็บ เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่เรียกว่า Venture Capital (VC) ที่พร้อมจะลงทุนไปกับคุณ หรือการเขียนแผนธุรกิจเพื่อทำการ Crowdfunding ในเว็บไซต์อย่าง Kickstarter และ Greek Bailout Fund | Indiegogo อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลยุทธ์การทำ CROWDFUNDING

ซึ่งการระดมทุนออกมาเป็น 4 รูปแบบประกอบด้วย

 • Reward-based ระดมทุนโดยให้สิทธิประโยชน์ เช่น สินค้า-บริการ
 • Donation-based ระดมทุนโดยขอรับบริจาค เพื่อนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์
 • Equity-based ระดมทุนโดยได้รับหุ้นเป็นการตอบแทนหรือได้เงินในกิจการในอนาคต
 • Lending – based ระดมทุนโดยขอกู้จากคนจำนวนมาก และมีกำหนดชำระคืนพร้อมดอกเบี้ย

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน

Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจ ถูกเสนอโดย Alexander Osterwalder จากหนังสือที่เขาเขียนขึ้น Business Model Ontology ซึ่งเป็นการสรุปและออกแบบจำลองธุรกิจหรือ Business Model แบบให้เห็นภาพชัดเจน สามารถใช้ได้ทั้งกับธุรกิจของเราและคู่แข่ง ผ่านการประเมินธุรกิจที่มีฟังก์ชัน 9 ช่อง คลิกเลย! https://bmc.digitalbusinessconsult.asia/