Business Model ตอนที่ 46 โมเดลธุรกิจ Shop in shop คืออะไร?

เตรียมรับเทรนด์ผู้ซื้อเปลี่ยน! ชวนยกเครื่องโมเดลหน้าร้านด้วยการทำ Shop in Shop กันเถอะ! ทุกวันนี้พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง

เตรียมรับเทรนด์ผู้ซื้อเปลี่ยน! ชวนยกเครื่องโมเดลหน้าร้านด้วยการทำ ‘Shop in Shop’ กันเถอะ!

ทุกวันนี้พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง อันผลพ่วงมาจากเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่สร้างคุณค่า (Value) ต่อสินค้าและบริการ

เมื่อก่อนเราต้องยอมรับว่า ราคา คุณภาพ ภาพลักษณ์ของสินค้า เป็นปัจจัยหลักให้ผู้บริโภคเลือกใช้สินค้าและบริการเหล่านั้น แต่ปัจจุบันนั้น มีผลงานวิจัยของ SAP Consumer Propensity ที่ชี้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ยอมทิ้งตระกร้าสินค้าออนไลน์ทันทีถ้าพบว่า ค่าจัดส่งแพงเกินไป ไม่สามารถติดตามสถานนะสินค้าได้ และพร้อมจะยกเลิกการซื้อทันที ถ้าขั้นตอนการชำระเงินยุ่งยาก หรือเทียบราคาสินค้าแล้วค้นว่าแพงกว่าอีกเจ้า ทำให้ทั้งหมดนี้สะท้อนออกมาว่า ในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค มีปัจจัยเชิงลึกมากกว่านั้น

ซึ่งสำหรับเครื่องมือที่สามารถสร้างปัจจัยให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าทั้งหมดนี้ได้ก็คือ Business Model แบบ Shop in Shop หรือสถานประกอบการที่มีสินค้าและบริการที่หลากหลายเป็นสื่อกลางให้ลูกค้าได้มาใช้บริการ เลือกซื้อสินค้าชนิดเดียวกันได้ บนแพลทฟอร์มจุดเดียว จนเกิดการเทียบได้ทั้งฟังก์ชัน ข้อดีข้อเสียสินค้า ข้อดีข้อเสียข้อเสนอพิเศษ ราคา ฯลฯ บนแพลทฟอร์มจุดเดียว เช่น ร้านขายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีอย่าง Banana IT, Power Mall, Power Buy เป็นต้น หรือรวบรวมสินค้าจากแบรนด์รองเท้าหลากหลายแบรนด์มาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ แทนที่จะเปิดช็อปเป็นของตัวเองเพิ่ม ก็อาศัยร้านค้าร้านนั้นเป็นที่ขายสินค้าของตัวเองแทน เพราะมีกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าชนิดนั้นๆ อย่างแน่นอน

Business Model ตอนที่ 46 โมเดลธุรกิจ Shop in shop คืออะไร?
รูปแบบธุรกิจร้านค้าในร้านค้า : ไนกี้ช็อปใน Supersport shop ที่ Central World

 

นั่นเป็นรูปแบบร้านค้าในร้านค้าบนแพลทฟอร์มของอดีต

โลกทุกวันเป็นยุคของ Platform ที่แท้ทรู ทำให้ Shop in shop ที่หมายถึงร้านค้าในร้านไม่ใช่คำจำกัดความแบบเดิมอีกแล้วแต่หมายถึงสิ่งนี้

 

Business Model ตอนที่ 46 โมเดลธุรกิจ Shop in shop คืออะไร?
รูปแบบธุรกิจร้านค้าในร้านค้า : Online Shop on Lazada shop Platform

 

นี่คือร้านค้าออนไลน์ในร้านบน Lazada แทนที่จะเปิดเว็บไซต์ที่เป็นช็อปของตัวเองหรือเปิดบน Social Media ที่ไม่มีระบบเรื่องของการชำระสินค้าหรือติดตามสถานะสินค้ารองรับ ก็อาศัยช้อปใน Lazada ที่ขายสินค้าของตัวเองแทน ซึ่งร้านค้าทั้งสองร้านนั้นจะได้ win-win situation ตัว Lazada ก็ได้ประโยชน์สามารถรายได้เพิ่มจากผู้ประกอบการและลูกค้าของผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการก็ไม่มีต้นทุนเรื่องจองการบริหารจัดการเว็บไซต์เพิ่มสามารถทำให้ร้านค้าออนไลน์ยืดหยุ่นได้กว่าการเปิดเว็บไซต์ขายเอง

พอเปลี่ยนเป็นรูปแบบธุรกิจร้านค้าในร้านค้าแบบแพลตฟอร์มโมเดลออนไลน์แล้ว จากเดิมที่มีรายได้จากการเก็บค่าเช่าที่อย่างหรือเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้าแบบ Banana IT, Power Mall และ Power Buy นั้น ก็สามารถหารายได้ทางอื่นเพิ่มขึ้นได้อย่างเช่นการขาย Ads. บนแพลตฟอร์มเพื่อให้ลูกค้าเจอร้านค้าคุณก่อน เป็นต้น

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน

Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจ ถูกเสนอโดย Alexander Osterwalder จากหนังสือที่เขาเขียนขึ้น Business Model Ontology ซึ่งเป็นการสรุปและออกแบบจำลองธุรกิจหรือ Business Model แบบให้เห็นภาพชัดเจน สามารถใช้ได้ทั้งกับธุรกิจของเราและคู่แข่ง ผ่านการประเมินธุรกิจที่มีฟังก์ชัน 9 ช่อง คลิกเลย! https://bmc.digitalbusinessconsult.asia/