Business Model ตอนที่ 47 Solution provider คืออะไรกันนะ?

‘solution provider’ นี่คือรูปแบบ Business Model ที่ทำมาเพื่อรักษาลูกค้าให้อยู่กับคุณตลอดไป! เพราะธุรกิจจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันกับลูกค้า

ความสำเร็จของธุรกิจไม่ได้อยู่แค่สินค้าเท่านั้น แต่เป็น Solution ต่างหากที่ลูกค้ามองหา

Solution ก็คือทางออก

ธุรกิจทุกวันนี้เป็นเรื่องของ Solution provider นั่นคือธุรกิจต้องเป็นได้มากกว่าการขายสินค้า แต่ต้องทำตัวเองให้เป็นคนที่นำเสนอวิธีการแก้ไข้ได้บนพื้นฐานสินค้าและบริการของเรา แบบเต็มรูปแบบทั้งในเรื่องคำปรึกษา การดูแลรักษา รวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพให้กับบริษัท ซึ่งการบริการแบบนี้คือการบริการที่ลูกค้าจะต้องการผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาหรือแนะนำขั้นตอนต่างๆ

สำหรับผู้ประกอบการที่วาง Business Model หลักของธุรกิจเป็นรูปแบบนี้ จำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันกับลูกค้า ช่วยทำให้เข้าใจลูกค้ามากขึ้น รวมถึงยังสามารถนำปัญหาที่ลูกค้านำมาปรึกษามาพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการได้ต่อไปในอนาคต

            การสร้างความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดกับลูกค้า สามารถทำได้ผ่านการศึกษาความต้องการและพฤติกรรม โดยอาศัยการวิเคราะห์จากข้อมูลของฝ่ายการตลาด (ทำการรวบรวมข้อมูลผ่านท่องช่องทางต่างๆ ของบริษัท) แล้วนำมาสร้างกระบวนการตอบสนองให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ เพื่อนำไปสร้างรายได้ในอนาคต

ตัวอย่าง

แบรนด์ Geek squad ในร้าน Best buy เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี ซึ่งมีบริการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องของสินค้าและบริการในแง่ของเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น มือถือ ทีวี คอมพิวเตอร์ ปริ้นท์เตอร์ เครื่องเล่น MP3 เมื่อลูกค้ามีปัญหาในการใช้งานสินค้าเหล่านี้ ลูกค้าสามารถขอรับคำปรึกษาหรือวิธีแก้ปัญหาได้โดยทันที มีการบริการทั้งไปพบลูกค้า ทางมือถือ และทางออนไลน์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทุกคนล้วนแต่ได้รับการอบรมมาก่อนแล้ว

ธุรกิจที่เหมาะกับโมเดล Solution provider

ถ้าเป็นเมื่อก่อนธุรกิจประเภทบริการหลังการขาย อย่างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า จะเหมาะกับรูปแบบโมเดลนี้มากที่สุด แต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้ว และธุรกิจทุกประเภทเหมาะที่จะมีบริการด้านนี้ ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องวางแผนกบริการลูกค้าเป็นหลักก็ได้ สังเกตว่าบริษัทหลายๆ ที่ใช้วิธีการทำ Content บน Platform กันแทน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการแนะนำฟังก์ชันการใช้งานของสินค้าและบริการผ่าน Content ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ให้ลูกค้าได้เข้าใจและรู้จักสินค้าบริการมากขึ้น หรือแม้กระทั่งการนำสินค้าบริการไปแก้ปัญหาในเรื่องที่ลูกค้าเองก็ไม่เคยรู้ว่ามาก่อนว่าสามารถทำได้ (เป็นการเริ่มจากการแก้ไขปัญหาในการใช่ชีวิต โดยผูกกับสินค้าและบริการที่เรามีก็ได้)

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน

Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจ ถูกเสนอโดย Alexander Osterwalder จากหนังสือที่เขาเขียนขึ้น Business Model Ontology ซึ่งเป็นการสรุปและออกแบบจำลองธุรกิจหรือ Business Model แบบให้เห็นภาพชัดเจน สามารถใช้ได้ทั้งกับธุรกิจของเราและคู่แข่ง ผ่านการประเมินธุรกิจที่มีฟังก์ชัน 9 ช่อง คลิกเลย! https://bmc.digitalbusinessconsult.asia/