Google-เผยเทรนด์-e-Commerce-2019-‘Data-is-KING’

Google เผยเทรนด์ e-Commerce 2019 ‘Data is KING’

“Data สำคัญที่สุดในตลาดโลกตอนนี้สำหรับผู้ประกอบ” ตัวแทนจาก Google Thailand เผยแนวโน้ม e-Commerce 2019 ภายในงานเสวนาที่จัดขึ้นโดย Tech-Startup ไทย LnwShop

นับวันความสำคัญของ Data จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการมากขึ้น จากเดิมที่เราต้องพึ่ง Data จาก Social Media เพื่อซื้อโฆษณาแต่ในปี 2019 นี้เอง Data กำลังเป็นของพวกเราชาวผู้ประกอบการเอง และกลายเป็นความจำเป็นใน e-Commerce 2019

“Data สำคัญที่สุดในตลาดโลกตอนนี้สำหรับผู้ประกอบเพื่อให้เข้าใจลูกค้ามากขึ้นจากพฤติกรรมจะได้ตอบสนองได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังต้องเร็วอีกด้วยเพราะลูกค้าเป็นตัวแปรสำคัญ” คุณกิตติพงศ์ ลิ้มมงคล ตัวแทนจาก Google ประเทศไทย อธิบายถึงเทรนด์ของ e-Commerce 2019

ซึ่งแน่นอนว่าการเก็บรวบรวมและการสร้างอัลกอริทึ่มเพื่อสรุปข้อมูล Data อาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ประกอบการหลายคน แต่ Google บอกกับเราเพิ่มเติมว่า ทุกวันนี้ทุกคนสามารถใช้ Data จาก Google ได้ผ่าน Google Analytics

ตลาดของ e-Commerce ไทยมีศักยภาพอย่างมาก โดยเฉพาะความนิยมในการใช้ Social Media ในสัดส่วนอันดับต้นๆ ของโลกส่งผลให้กลายเป็นโอกาสหนึ่งของร้านค้าต่างๆ ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อถามถึงความสำคัญในการขึ้นหน้าค้นหาแรกของGoogleยังจำเป็นอยู่หรือไม่ คุณกิตติพงศ์ กล่าวต่อไปว่า จำนวนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มจะเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆขณะที่คนเรามีเวลาแค่ 24 ชั่วโมง ทำให้มีสิ่งเร้าต่างๆ มากมายดึงเวลาของผู้บริโภคไปมากในมุมมองของ Google มองว่า สุดท้ายต่อให้ผู้บริโภคจะใช้แพลตฟอร์มอื่นๆที่เกิดขึ้นใหม่มากมายแค่ไหน แต่เมื่อเขาต้องการหาข้อมูลยังไงพวกเขาก็ต้องหาใน Googleและหากร้านค้าของคุณอยู่บนหน้าแรกของการค้นหา มันก็ช่วยให้สร้างการเข้าถึงสินค้าและบริการของคุณเพราะฉะนั้นการติดหน้าแรกของการค้นหายังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ e-Commerce 2019

“สถิติการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Googleยังไง Search Engine ก็ยังมาเป็นอันดับแรกและสามารถบอกได้ด้วยว่าแนวโน้มยังเพิ่มมากขึ้น”

ด้านประเด็นเรื่องของพฤติกรรม คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย วิเคราะห์เพิ่มเติมว่า พฤติกรรมการช้อปปิ้งของคนไทยนั้นแตกต่างจากต่างประเทศมาก เพราะคนไทยมีลักษณะชอบคุย ขณะที่ต่างประเทศไม่ชอบการคุยเลย พวกเขาเข้าเว็บไซต์ เลือกสเปกจ่ายเงินตัดบัตรเครดิตจบ ส่วนพฤติกรรมคนไทยชอบคุยชอบถามชอบการโอนเงิน ซึ่งคุณปฐมพล แสงอุไรพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด ยังเสริมประเด็นดังกล่าวอีกว่า คนไทยนั้นเมื่อมีการเปรียบเทียบราคาสินค้าแล้วจากข้อมูลที่เป็น Data สะท้อนออกมาว่า พวกเขามักคลิกร้านค้าออนไลน์ที่ราคาถูกที่สุดเพียง 30% เท่านั้น แต่ที่เหลือ 70% เลือกคลิกร้านค้าที่น่าเชื่อถือ อาทิ ร้านค้าในมาร์เก็ตเพลสอย่าง JD Central หรือร้านค้า Official พฤติกรรมคนไทยต้องการจ่ายเงินให้กับร้านที่น่าเชื่อถือมากกว่า เท่ากับว่า การสร้างแบรนด์ยังเป็นสิ่งจำเป็นมากๆ

“ผลสำรวจที่ Googleทำกับบริษัทเทมาเส็กโฮลดิงส์ พบว่า ไทยเติบโตปีละกว่า 30%เปรียบเทียบง่ายๆ ถ้ายอดขายร้านค้าออนไลน์คุณโตน้อยกว่า 30% แสดงว่าโตน้อยกว่าตลาดทุกวันนี้คนไทยช้อปปิ้งออนไลน์เป็นสัดส่วน 2% ของมูลค่าตลาดค้าปลีก หรือเท่ากับ 100บาท จ่ายให้ออนไลน์ 2 บาท แต่การเติบโตตลาดนี้มันมีมากกว่า 20%เท่ากับโอกาสเติบโตตอนนี้จาก 2% ไป 20%คุณมีโอกาสมากมายมหาศาล”

ในส่วนเรื่องของความเสี่ยงแน่นอนว่าความเสี่ยงเดียวของผู้ประกอบการไทยคือ สินค้าจีน แม้จะเห็นว่า e-Commerceโตมาก ทุกอย่างพร้อมทั้งระบบ e-Payment หรือ Toolsต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจลูกค้าและกระจายช่องทางทั้งการเข้าถึงสินค้าหรือการชำระเงินก็ตามคำถามที่ตามมาคือผู้ประกอบการจะจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างไร คุณจะอยู่ตรงไหนของตลาดจะมองหาโอกาสได้อย่างไรเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องกลับไปคิด และอย่าหยุดนิ่ง

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน