หลักสูตร Digital Marketing Data Analytics

หลักสูตร
FACEBOOK MARKETING : DATA ANALYTICS

Big Data ที่คุณเองจับต้องและหยิบใช้ได้

หลักสูตร digital marketing data analytics

Data สำคัญที่สุดในตลาดโลกตอนนี้

Introduction what is customer insight for digital marketing

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานความรู้การตลาดเน้นการค้นหากลุ่มเป้าหมายหลักแล้ววิเคราะห์พฤติกรรม โดย Customer Journey module

Who is your customer and online lead generation – workshop

เพราะในโลกออนไลน์ ทุกคนสามารถเป็นลูกค้าของเราได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนบนโลกออนไลน์จะเป็นลูกค้าเรา อย่างปล่อยให้คนเหล่านั้นเพียงผ่านมาแล้วก็จากไป

Digital marketing tools for customer insights

รู้จักวิธีเลือกใช้ Tools เพื่อสื่อสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมายของเราเรียนรู้ Marketing Tools ที่จำเป็นของการทำตลาดยุคดิจิทัลควรรู้ ก่อนจะยิงแอดที่ให้ผลคุ้มค่ากับนักการตลาดดิจิทัล กลยุทธดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง มีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยให้เราเก็บข้อมูลผู้เข้าชมเหล่าและเปลี่ยนให้กลายเป็นลูกค้าของเราในที่สุด

กำหนดการอบรม

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน 
09.30 – 10.15 น. Introduction what is customer insight for digital marketing (รู้จักอย่างเข้าใจกับการหา customer insight ในสายการตลาดดิจิทัล) 
10.15 – 12.00 น. Who is your customer – workshop (ปฏิบัติการค้นหาลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของคุณ ) 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. Online Lead Generation (วิธีการคัดกรอง “Lead generation” มาไว้ในมือคุณ) 
14.00 – 14.30 น. Digital marketing tools for customer insights (เครื่องมือสำคัญที่ควรใช้ในกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล)
14.30 – 16.30 น. how to Create Facebook Ads (สร้างโฆษณาใน Facebook อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ) 
16.30 น. “ผู้อบรมและวิทยากรถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก” 
จบการอบรม-ผู้อบรมเดินทางกลับ

Contact

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
E-Mail  : [email protected]
Mobile : 083-8536076   
กรณีต้องการใบเสร็จ ใบกำกับภาษี  
กรุณากรอกที่อยู่ของ พร้อมเลขที่ประจำตัวผู้ภาษีของบริษัทท่าน    
กรุณานำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาในวันอบรม 
ที่อยู่ : บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด 125/55  ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 12 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549104201    

ปฏิภาณ เพ็ชร์จุล

Digital Marketing Specialist
ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ในแวดวงดิจิทัลเอเจนซี่