หลักสูตร “BMC for Entrepreneur” d

หลักสูตร “BMC for Entrepreneur”

หลักสูตร
Business Model for Entrepreneur

หัวข้อในการอบรม

Customer Behavior and Digital Transformation

พฤติกรรมการของผู้บริโภคกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจดิจิทัล

Business Model Case Study

คุณค่าของ Business Model พร้อมตัวอย่าง Business Model ของธุรกิจ

Business Model Analytics

การเขียนและการวิเคราะห์ Business Model

New Business Model for Entrepreneur

แนวทางพัฒนา New Business Model for Entrepreneur

Q&A

วิเคราะห์ / Q&A New Business Model

คิดว่าแผนธุรกิจที่ทำอยู่มันดีพอสำหรับธุรกิจของคุณหรือยัง ?
มาค้นหาจุดแข็งที่ควรทำให้โดดเด่นและปรับปรุงจุดอ่อน เพื่อสร้างแผนธุรกิจ ปูพื้นฐานคุณก้าวต่อไป
โดย Business Model Canvas
 
ราคาบัตร 3,900 บาท (ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง และค่าจอดรถ)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
E-Mail  : [email protected]
Mobile : 083-8536076
 
กรณีต้องการใบเสร็จ ใบกำกับภาษี 
กรุณากรอกที่อยู่ของ พร้อมเลขที่ประจำตัวผู้ภาษีของบริษัทท่าน   
กรุณานำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาในวันอบรม
ที่อยู่ : บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด 125/55  ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 12 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549104201    

BMC for Entrepreneur

กำหนดการอบรม

09.00-09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 10.00 น. พฤติกรรมการของผู้บริโภคกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจดิจิทัล
10.00 – 11.00 น. คุณค่าของBusiness Model พร้อมตัวอย่าง Business Model ของธุรกิจ
11.00 – 12.00 น. การเขียนและการวิเคราะห์ Business Model 
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 15.30 น. แนวทางพัฒนา New Business Model for Entrepreneur
Customer Segments และ Value Propositions พร้อม Case Study
Customer Relationships , Channels และ Revenue Streams พร้อม Case Study 
Key Partners , Key Activities และ Key Resources พร้อม Case Study
Cost Structures พร้อม Case Study 
15.30 – 16.30 น. วิเคราะห์ / Q&A New Business Model

Our experts

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด

“หลายคนอยากทำธุรกิจ แต่ยังไม่มั่นใจกลัวการเริ่มต้นสร้างธุรกิจ และเราจะพาไปค้นหาคำตอบทุกอุปสรรคที่ธุรกิจคุณเจอ ด้วยเครื่องมือสำคัญที่ควรต้องรู้ ‘Business Model Canvas’ หรือ BMC การเขียนแผนธุรกิจที่ช่วยรวบรวมความคิดของคุณได้อย่างเป็นขั้นตอน”