การค้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยียังกลายเป็นช่วงขาขึ้นในปีนี้ จนทำให้ความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองในสหรัฐฯ เริ่มหันเหไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น เนื่องจากความกังวลในเรื่องเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีอื่นๆ จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ Brad Smith ได้ยกกรณีการจับกุมตัว Meng Wanzhou, The chief financial officer ที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของ Huawei บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนในเดือนธันวาคม เปรียบเทียบกับละครดราม่าใน Netflix ที่เล่าเรื่องการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เช่น AI ให้กับประเทศอื่นๆ ที่อาจเป็นศัตรูทางการแขังขัน และอำนาจในการกีดกันทางการค้า ที่กำจัดการเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทข้ามชาติ

การค้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยียังกลายเป็นช่วงขาขึ้นในปีนี้ จนทำให้ความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองในสหรัฐฯ เริ่มหันเหไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น เนื่องจากความกังวลในเรื่องเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีอื่นๆ จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ Brad Smith ได้ยกกรณีการจับกุมตัว Meng Wanzhou, The chief financial officer ที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของ Huawei บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนในเดือนธันวาคม เปรียบเทียบกับละครดราม่าใน Netflix ที่เล่าเรื่องการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เช่น AI ให้กับประเทศอื่นๆ ที่อาจเป็นศัตรูทางการแขังขัน และอำนาจในการกีดกันทางการค้า ที่กำจัดการเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทข้ามชาติ