67% ของ Boomers ยอมจ่ายเงินที่หาได้ลงทุนเพื่อเห็นความสำเร็จของลูกหลาน

The Estate Planning of Boomers

67% ของ Boomers ยอมจ่ายเงินที่หาได้ลงทุนเพื่อเห็นความสำเร็จของลูกหลาน

Bank of America วิจัยพบ 67% ของ Boomers นำทรัพย์สมบัติหรือเงินที่ได้มา ช่วยเหลือหรือออกทุนสนับสนุนให้ลูกหลาน

ในปี 2018 มีข้อมูลที่น่าสนใจของ U.S. Trust ที่วิจัยโดย Bank of America ได้ทำการศึกษาและพบว่า บุคคลที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 67% นำทรัพย์สมบัติหรือเงินที่ได้มา ช่วยเหลือหรือออกทุนสนับสนุนให้ลูกหลาน นอกจากนี้หลายคนยังทำเพื่อลูกๆ ของพวกเขามากเกินกว่าที่พวกเขาเคยได้รับจากพ่อแม่

ธรรมชาติของ Baby Boomers และเจน X มีการจัดการด้านการเงินที่เป็นระบบและมีเป้าหมายว่าการทำงานที่ผ่านมาของพวกเขาต้องไม่เสียเปล่า อย่างไรก็ตามความท้าทายที่ตามมาก็คือ Baby Boomers  ไม่สามารถควบคุมทุกด้านทางการเงินของชีวิต โดยเฉพาะความเป็นอยู่ของลูกหลายทำให้ มีสิ่งหนึ่งที่เจนคุณตาคุณยายเหล่านี้มักมกหมุ่นก็คือการวางแผนด้านอสังหาริมทรัพย์ให้กับลูกหลาน หรือความต้องการพื้นฐานในชีวิตอื่นๆ ที่เด็กๆ ของพวกเขาขาด

ซึ่งเจน X และ Millennials ส่วนมากเมื่อพ่อแม่หรือคุณตาคุณยายถามถึงแผนด้านการเงินการลงทุน พวกเขากลับไม่มีเรื่องเงินและวางแผนการจัดการอสังหาริมทรัพย์ได้เพียงพอเมื่อพวกเขาแก่ตัวลง

สำหรับคนรุ่น Gen X และ Millennial การวางแผนอสังหาริมทรัพย์อาจเป็นสิ่งสุดท้ายที่อยู่ในใจ เนื่องจากการจู้จี้ของผู้ปกครองอาจทำให้พวกเขาต่อต้านคำแนะนำ และภาพรวมของคนกลุ่มนี้กลับมีหนี้ล้น และยังพยายามใช้ชีวิตทางการเงินแบบวันต่อวัน

67% ของ Boomers ยอมจ่ายเงินที่หาได้ลงทุนเพื่อเห็นความสำเร็จของลูกหลานมีสิ่งหนึ่งที่เจนคุณตาคุณยายสามารถทำได้ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกหลานของพวกเขา จะเริ่มทำตามคำแนะนำเมื่อจี้ถึงการวางแผนด้านอสังหาริมทรัพย์ก็คือ การวางแผนด้านอสังหาริมทรัพย์ให้ซะเลย

ทำให้ปี 2019 นี้ของขวัญที่ดีที่สุดที่ วัยคุณตาคุณยายจะมอบให้ลูกๆ ได้ก็คือการช่วยเด็กๆ จัดระเบียบและจัดการเรื่องต่างๆ และต้องการลงทุนเพื่อเห็นความสำเร็จของลูกหลานในรุ่นต่อไป โดยจ่ายเงินเพื่อลงทุนในการศึกษา ซื้อบ้าน และลงทุนสร้างธุรกิจให้

ทุกวันนี้มีผู้ปกครองมากขึ้นกำลังลงทุน เพื่อเด็กๆ ของพวกเขาประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นความคาดหวังว่าจะต้องสูงกว่าตัวเองด้วย หมายถึงว่าอยากเห็นลูกหลานประสบความสำเร็จมากกว่าจุดที่ตัวเองเคยทำได้

67% ของ Boomers ยอมจ่ายเงินที่หาได้ลงทุนเพื่อเห็นความสำเร็จของลูกหลาน

แต่ที่น่าตกใจก็คือ เหล่าเจนใหม่นั้น มีความต้องการมากขึ้นจากการที่ครอบครัวจะลงทุนในตนเอง และคาดหวังว่ามากกว่าที่พ่อแม่หรือตายายเคยได้รับ โดยเฉพาะเจน Millennials ที่จะเป็นผู้รับมรดกจากเงิน สินเชื่อ และความสำเร็จที่สร้างโดยครอบครัวโดยพ่อแม่และปู่ย่าตายายของพวกเขาเป็นคนจัดการให้

67% ของ Boomers ยอมจ่ายเงินที่หาได้ลงทุนเพื่อเห็นความสำเร็จของลูกหลาน

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน