#10YearChallenge เป็นแค่ Meme หรือแผนเก็บข้อมูล?

Facebook ตอบโต้ประเด็นกล่าวหาเรื่องเก็บข้อมูลเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าของปัญญาประดิษฐ์ผ่านทาง Twitter

#10YearChallenge

เป็นแค่ Meme หรือแผนเก็บข้อมูล?

Facebook ตอบโต้ประเด็นกล่าวหาเรื่องเก็บข้อมูลเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าของปัญญาประดิษฐ์ผ่านทาง Twitter

Digital Business Consult กำลังชวนคุณตั้งคำถาม #10YearChallenge บนโซเชียลมีเดียที่กำลังเล่นทั่วโลกนั้นเป็นเพียงแค่ Meme ที่ไม่เป็นอันตรายอะไรใช่ไหม?

ปัจจุบันเแนวโน้มของผู้คนที่โพสต์รูปภาพโปรไฟล์ของพวกเขาในตอนนี้ส่วนใหญ่จะอยู่บน Facebook, Instagram และ Twitter โดยคนส่วนใหญ่ให้ข้อมูลลงบนแพลตฟอร์มทั้งสถานที่ขณะที่ถ่ายรูป ความน่ากังวลก็คือ มันมีความเป็นไปได้สูงมากที่ชุดข้อมูลขนาด Big Data ที่พวกเราทำกันเองลงแพลตฟอร์มนี้อาจจะถูกใช้ เพื่อฝึกให้อัลกอริทึ่มเรียนรู้การจดจำใบหน้ากับความกาวหน้าของอายุ

แม้ศักยภาพการจดจำใบหน้าส่วนใหญ่จะมองเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งก็เหมือนกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ทั่วไป แต่หากคุณจะจำได้ เราเคยพูดเรื่องภัยคุกคามสิ่งนี้ไปแล้วผ่านบทความ 10 ภัยคุกคามทางเทคโนโลยีที่โลกกำลังเผชิญในปี 2019 ซึ่งเราได้เตือนเรื่องของการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีการจดจำใบหน้า (Facial Recognition Technology : FRT) หนึ่งในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) ในส่วนของ Machine Perception หรือการรับรู้ของเครื่อง ในการตรวจจับใบหน้า (Face Detection) ค้นหาใบหน้าของบุคคลจากภาพหรือวีดีโอ หลังจากนั้นก็ทำการประมวลผลภาพใบหน้าที่ได้ รวมทั้งระบบการรู้จำใบหน้า (Face Recognition) ที่นำภาพไปตรวจจับประมวลผลแล้วนำมาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของใบหน้า เพื่อระบุว่าใบหน้านั้นตรงกับบุคคลใด ที่ได้นำมาใช้ทั้งในด้านกิจการความมั่นคงและธุรกิจเชิงพาณิชย์ และยังกลายเป็นคำถามทางจริยธรรมที่ร้ายแรงที่สุดในวันนี้

อย่างไรก็ตาม ความกังวลว่าสิ่งนี้อาจจะเป็น Big Data เพื่อให้แพลตฟอร์มนำไปใช้พัฒนาศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการใช้พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าเกี่ยวกับพัฒนาการใบหน้าของอายุนั้น สามารถเริ่มได้จาก Meme #10YearChallenge นั้น ตัว Facebook ได้ออกมาปฏิเสธผ่านทาง Twitter แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ Meme จากผู้ใช้งานเท่านั้น

#10YearChallenge เป็นแค่ Meme หรือแผนเก็บข้อมูล?

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน