How to จะประสบความสำเร็จอย่างไรในอุตสาหกรรมที่คุณไม่รู้เรื่อง!

หากจะต้องเริ่มลงทุนกับอุตสาหกรรมที่ไม่รู้จัก จะต้องเริ่มยังไง? มาพบกับหนทางให้ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมที่คุณไม่รู้เรื่อง!

How to
ประสบความสำเร็จอย่างไร

ในอุตสาหกรรมที่คุณไม่รู้เรื่อง!?!

หากจะต้องเริ่มลงทุนกับอุตสาหกรรมที่ไม่รู้จัก จะต้องเริ่มยังไง? มาพบกับหนทางให้ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมที่คุณไม่รู้เรื่อง!

หากคุณคิดเพียงว่า ต้องมีผู้เชี่ยวชาญอย่าง Bill Gates เท่านั้น จึงสามารถเป็นผู้นำของบริษัทด้านเทคโนโลยีได้

คุณคิดผิดแล้ว

เพราะศาสดาของใครหลายคนอย่าง Steve Jobs และ Michael Dell ไม่ได้มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอย่างจริงจังยังสามารถสร้างธุรกิจหลายพันล้านดอลลาร์ของอุตสาหกรรมได้

พวกเขาได้พิสูจน์ความสำเร็จในการก้าวเข้ามาสู่อุตสาหกรรมใดๆ ก็ตามที่พวกเขาเลือก ตราบใดที่รู้วิธีพัฒนาและแผนปฏิบัติงานผ่านกลยุทธ์ต่อไปนี้ผนวกมันเข้ากับ Passion

Do an industry deep dive.

เทคนิคก็คือ เริ่มจากทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผู้บริโภคของคุณต้องการ ค้นหาสิ่งที่ผู้นำอุตสาหกรรมในปัจจุบันทำให้ไม่ได้ และเริ่มทำสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อ Disrupt คู่แข่งในตลาดทั้งหมด

หากคุณยังนึกภาพไม่ออกอาจลองใช้ Business Model Canvas ร่างออกมาก็ได้

สิ่งที่ผู้บริโภคของคุณต้องการ กำหนดให้เป็นสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ เช่น ความคาดหวังพิเศษจากสินค้าอย่างสมาร์ทโฟน ลูกค้าร้อยทั้งร้อยไม่ได้ต้องการสมาร์ทโฟน แต่สมาร์ทโฟนแค่เป็นช่องทางที่จะได้สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็น อินเทอร์เน็ต การสื่อสาร การชำระเงิน การถ่ายรูป และการแสดงถึงฐานะทางสังคม สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า Value Propositions

ส่วนสิ่งที่ผู้นำอุตสาหกรรมในปัจจุบันไม่ได้ให้ กำหนดให้เป็น วิธีที่จะส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ เช่น สมาร์ทโฟนที่เป็นตัวกลางเพื่อส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับนั่นแหละ หรือเราเรียกว่า Channels

How to จะประสบความสำเร็จอย่างไรในอุตสาหกรรมที่คุณไม่รู้เรื่อง!

สิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อ Disrupt คู่แข่งในตลาดทั้งหมด เมื่อคุณทราบ Value Propositions ว่าลูกค้าต้องการสิ่งที่แสดงถึงฐานะทางสังคม เป็นบางอย่างที่ใช้อินเทอร์เน็ต เชื่อมต่อการสื่อสาร ถ่ายรูปได้ ชำระเงินได้ ทำงานได้ แล้วคุณสามารถส่งมอบมันผ่านสิ่งที่ผู้นำอุตสาหกรรมในปัจจุบันไม่สามารถทำได้มาก่อนล่ะ เช่น คุณใช้สมาร์ทเลนส์เป็น Channels เพื่อส่งมอบ Value Propositions ทั้งหมดที่กล่าวมาได้ ทุกอย่างทำได้ผ่านสมาร์ทเลนส์

ตัวอย่าง Google Smart Lens

สิ่งที่จะตามมาก็คือ คุณจะ Disrupt คู่แข่งในตลาดทั้งหมด ผู้บริโภคจะทิ้งสมาร์ทโฟนทันที เหมือนอย่างที่ Steve Jobs ทำมาแล้วกับ Nokia และ Blackberry โดยการออก iPhone ออกมา

Hire people who can do what you can’t.

หากคุณยังใหม่กับทุกสิ่งหรือรู้สึกล้าหลังกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ให้แก้ไขปัญหาด้วยการจ้างที่ปรึกษา

แน่นอนว่าการทำการบ้านในอุตสาหกรรมจะทำให้คุณรู้เรื่องราวในอุตสาหกรรมมากขึ้น จากเดิมที่ไม่รู้อะไรเลย เพื่อให้รู้ได้ว่าในมุมมองทางธุรกิจว่าจะสามารถสงมอบสิ่งใด้ที่ผู้บริโภคต้องการได้บ้าง แต้จากมุมมองทางเทคนิคล่ะ?

คุณจึงต้องค้นหาคนที่เข้าใจวิธีสร้างผลิตภัณฑ์หรือออกแบบสินค้าและบริการที่จะส่งมอบสินค้าคุณภาพที่คุณต้องการได้

เริ่มจากทำเช็กลิสต์หาสิ่งที่ทักษะคุณทำได้ และไม่สามารถทำได้

หรืออาจเริ่มต้นจากการใช้ Business Model Canvas ร่างออกมาก็ได้เช่นกัน

กำหนดให้นำทักษะที่คุณจำเป็นต้องใช้ที่คุณมีและขาดลงใน Key Resources (ทรัพยากรหลัก) และมาร์คไว้ว่าอันไหนคุณมีแล้วอันไหนยังไม่มี จากนั้นลองใช้ Key Partners (คู่ค้าที่สำคัญ) เพื่อหาบุคคลภายนอกซึ่งเป็นใครบ้างในการดำเนินธุรกิจ แนะนำว่าใช้พาร์ทเนอร์เนื่องจากโมเดลนี้เหมาะกับบริษัทที่ไม่เก่งด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะทาง แต่ต้องการคู้ค่าที่เก่งด้านนี้เฉพาะมาการจัดการซะ จะลดต้นทุนได้มากกว่าการว่าจ้างระยะยาวกับสิ่งที่คุณเองก็ไม่ถนัด

นอกจากนี้ วีธีการดีล ให้หยุดถามว่าพวกเขาทำอะไรให้คุณได้บ้างและกลับไปสำรวจตัวเองหาสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อพวกเขา จากนั้นก็ Make Friends สร้างความสัมพันธ์แบบระยะยาวที่ไม่ใช่การหาคอนเนกชั่น

เราเข้าใจธรรมชาติของผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆ และหากจะต้องเริ่มลงทุนกับอุตสาหกรรมที่ไม่รู้จัก การลองทำตามเคล็ดลับเหล่านี้จะพาคุณไปสู่สิ่งที่คุณขาดความรู้ ให้ที่ดีขึ้นได้ในที่สุด โดยการเติมช่องว่างจากคนที่คุณไว้วางใจ ไม่ว่าอุตสาหกรรมใดที่คุณเจาะเข้าไปกลยุทธ์เหล่านี้สามารถช่วยคุณค้นหาสูตรสำเร็จได้เสมอ

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน