สรุปความท้าทาย e-Commerce Trend 2019

สรุปภาคธุรกิจทั้งหมดที่จะได้รับผลกระทบตรงจากการแข่งขันที่คาดว่าดุเดือดมากที่สุดของอีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์ม 2019 กระทบทั้งค้าปลีกท้องถิ่น โลจิสติกส์ อีเพย์เม้นต์ และการทำการตลาดแนวใหม่ Affiliate Marketing

สรุปความท้าทาย
e-Commerce 2019

สรุปภาคธุรกิจทั้งหมดที่จะได้รับผลกระทบตรงจากการแข่งขันที่คาดว่าดุเดือดมากที่สุดของอีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์ม 2019 กระทบทั้งค้าปลีกท้องถิ่น โลจิสติกส์ อีเพย์เม้นต์ และการทำการตลาดแนวใหม่ Affiliate Marketing

ยอดขายอีคอมเมิร์ซค้าปลีกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสูงขึ้นเช่นกัน เนื่องจากแต่ละปีที่ผ่านมาเทคโนโลยียังคงเปลี่ยนวิธีที่แบรนด์เชื่อมต่อกับลูกค้า แน่นอนว่า e-Commerce ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน

ความท้าทายสูงสุดของอีคอมเมิร์ซ 2019 จะกลับมาที่งบการตลาด ที่สุดท้ายคือการหาว่า ต้องใช้เงินเท่าไหร่และจ่ายช่องทางใด ขณะที่โฆษณาโซเชียลมีเดียที่เป็นการตลาดแบบออร์แกนิกเป็นเรืองยากเต็มที

ความท้าทายที่ 1 ต้นทุนโฆษณาดิจิทัลกำลังเพิ่มขึ้นเร็วกว่าเงินเฟ้อถึง 5 เท่า

ความท้าทายแรกที่พวกเราทุกคนต้องเผชิญจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะบอกว่า ต้นทุนโฆษณาดิจิทัลกำลังเพิ่มขึ้นเร็วกว่าเงินเฟ้อถึงห้าเท่าตามรายงานของ Adobe Digital Insights ซึ่งหมายความว่าแต่ละดอลลาร์ที่จ่ายค่าโฆษณาอาจมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเดิม แม้ว่าคุณจะทุ่มงบโฆษณามากขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีผลที่ดีขึ้นตามจำนวนเงิน

ความท้าทายที่ 2  Influencers กำลังเรียกเก็บเงินมากขึ้น แต่การเข้าถึงน้อยลง

ความท้าทายของอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดีย ส่งผลโดยตรงต่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสิ่งนี้ทำให้งบประมาณโฆษณาของคุณเพิ่มสูงขึ้น มีรายงานที่น่าสนใจพบว่า Influencers และ Celebrity สามารถสร้างรายได้จากการโพสต์ถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐต่อโพสต์บน Instagram แต่ไม่มีสิ่งใดที่วัดผลได้จากค่าตอบแทนที่คุณลงทุนไปกับ Influencers เพราะตอนนี้ลูกค้าเริ่มตั้งคำถามกับสินค้าที่ถูก tie-in ผ่าน Influencers เนื่องจากมันเกิดขึ้นแล้วในวงการธุรกิจ

สรุปความท้าทาย e-Commerce Trend 2019
ที่มา 2018 Edelman Trust Barometer, Online Survey in 28 Markets

ความท้าทายที่ 3 การแข่งขันสุดดุเดือดของอีคอมเมิร์ซกำลังเพิ่มสูงขึ้น

ภายใน 2 ปีต่อจากนี้ คนไทยจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ และส่งผลให้ตลาดอีคอมเมิร์ซในไทยเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งมาจากปัจจัยของการเข้าถึงเครื่อข่ายสัญญาณไร้สาย อัตราการใช้สมาร์ทโฟน นักช้อปเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าออนไลน์ รวมถึงมีระบบชำระเงินที่ง่ายและสะดวกกว่าเดิม นอกจากนี้ รัฐบาลไทยก็ยังสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเริ่มใช้อีคอมเมิร์ซมากขึ้นอีกด้วย จากยุทธศาสตร์ e-Commerce ที่ควบคุมในปี 2017-2021 Read more at: ปัจจัยการเติบโตของอีคอมเมิร์ซไทย

อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ Tarad Group คุณป้อม ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ได้สรุปแนวโน้มอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยได้อย่างน่าสนใจขึ้น โดยมีการมองภาพอีคอมเมิร์ซตอนนี้แบ่งออกเป็นการแข่งขันของแพลตฟอร์ม 3 รายใหญ่ อย่าง JD Central, Shopee และ Lazada ที่กำลังครองส่วนแบ่งการตลาดของไทยทั้งหมดอยู่ตอนนี้

Thailand e-Commerce Trend 2019

สำหรับภาพรวมของการแข่งขันทั้ง 3 ยักษ์ที่ผ่านมาจะพบว่า มีการทำการตลาดโดยการจัดโปรโมชั่น แคมเปญ เพือโฆษณา สร้างฐานลูกค้ากระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายจำนวนหลายแคมเปญ และผลจากปี 2018 ที่ผ่านมาพบว่า อีคอมเมิร์ซไทยโตอันดับต้นๆ ของอาซียน โดยเฉพาะการซื้อขานผ่านทาง Social Commerce

แต่อย่างไรก็ตาม CEO แห่ง Tarad Group ยังวิเคราะห์ต่อไปว่า เทรนด์อีคอมเมิซของไทยที่จะทำให้รุนแรงจนอาจเกิดสิ่งที่เรียกว่าร้าน Local ท้องถิ่นอาจหายไปได้จริงๆ ไม่ใช่เพราะ 7-11 แล้ว แต่จะมาจากการไหลเข้ามาอย่างน้ำป่าของสินค้าจีนและอาเซียน

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก Priceza พบว่า แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซไทยตอนนี้ในตลาดมีสินค้าวางขายเพียง 20% เท่านั้น นอกนั้นเป็นสินค้าจากต่างประเทศ 80% และสินค้าจีนยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กลับมาที่ภาพรวมแนวโน้มอีคอมเมิร์ซ สิ่งที่คุณป้อม ภาวุธ ค้นพบก็คือ ผู้บริโภคเขาไม่ได้แบ่งแยกช่องทางการซื้อสินค้า แต่เลือกซื้อสินค้าจากความสะดวกทำให้แบรนด์ต้องผสานกันระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์ ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Omni-Channel

ต่อจากนี้ไป การเติบโตของอีคอมเมิร์ซไม่เพียงแต่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค้าปลีกท้องถิ่นอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของระบบอีเพย์เม้นต์ต่างๆ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ของไทยและต่างประเทศ และตัวช่วยการขายแนวใหม่อย่าง Affiliate Marketing Read more at: นายหน้าโฆษณาบนโลกออนไลน์

สรุปความท้าทาย e-Commerce Trend 2019

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน