อำนาจการตลาดแบบ Two-sided market คืออะไร?

โมเดลธุรกิจที่ทำให้ ‘เฟซบุ๊กและกูเกิล’ ครอง 73% ของส่วนแบ่งรายได้โฆษณาดิจิทัลทั้งหมดของสหรัฐฯ

โมเดลธุรกิจของ
‘เฟซบุ๊กและกูเกิล’

‘เฟซบุ๊กและกูเกิล’ ครอง 73% ของส่วนแบ่งรายได้โฆษณาดิจิทัลทั้งหมดของสหรัฐฯ

ด้วยจำนวนผู้ใช้งาน (Users) ที่ยังมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นแบบนี้ จึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะมีแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์รายใหม่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดโฆษณานี้

ปกติแล้ว Two-sided market คือ ตลาดสองด้าน (หรืออาจ 3 ด้าน 4 ด้านก็ได้) แต่ในความหมายก็คือเป็นการตลาดที่มีลูกค้าสองกลุ่มหรือสามกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน แต่ต้องการประโยชน์ร่วมกัน โดยผ่านสื่อกลางหรือแพลตฟอร์ม เช่น สตาร์ทอัพอย่าง Grab ที่วาง Customer Segments ออกมาเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ขับและกลุ่มผู้ใช้งานรถยนต์

ด้วยวิธีที่ดึงดูดกันแหละกันเองของกลุ่มเป้าหมายสองหรือสามกลุ่มนี้ ยิ่งมีคนใช้งานอีกฝั่งหนึ่งมาก ก็ยิ่งเพิ่มอีกฝั่งหนึ่งให้มากขึ้นตาม ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า การผูกขาดตลาดกลายๆ หรืออำนาจเหนือตลาด ด้วยยุทธวิธีให้ลูกค้าแต่ละกลุ่มดึงดูดกันเองแบบดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันกูเกิลและเฟซบุ๊กทำรายได้มากกว่า 73% ของส่วนแบ่งทางการตลาดด้านโฆษณาดิจิทัลในสหรัฐฯ ด้วยจำนวนผู้ใช้งาน (Users) ที่ยังมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นแบบนี้ จึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะมีแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์รายใหม่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดโฆษณานี้

อ่านเนื้อหาของเอพิโสดนี้ TWO-SIDED MARKET

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน