ภาษีบุคคลธรรมดา เรื่อง (ที่)ไม่ธรรมดา

ภาษีบุคคลธรรมดา เรื่อง (ที่)ไม่ธรรมดา

ภาษีบุคคลธรรมดา เรื่อง (ที่)ไม่ธรรมดา

พักเรื่องธุรกิจมาเรื่องใกล้ตัวกันสักนิดกับเรื่องของการจัดทำภาษีโดยเฉพาะภาษีบุคคลธรรมดา เห็นชื่อบอกว่าธรรมดาแต่ในทางปฏิบัติต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะเออ รายละเอียดของเรื่องนี้จะมีอะไรกันบ้างไปฟังคำแนะนำดี ๆ ที่จะช่วยให้คุณพบคำตอบกับเรื่องนี้ จะได้ไม่ต้องพกความหวาดวิตกกับเรื่องของภาษีอีกต่อไป

โดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร

 
 

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน