Inbound Marketing คืออะไร ทำไมถึงต้องเริ่มใช้ได้แล้ว

Inbound Marketing หรือการตลาดที่เปลี่ยนให้กลุ่มเป้าหมายที่ไม่รู้จักแบรนด์ คุ้นเคยกับแบรนด์ ผ่าน Digital Media ทั้งหมด เช่น เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

Inbound Marketing คืออะไร

ทำไมถึงต้องเริ่มใช้ได้แล้ว

ทำไมวันนี้ Inbound Marketing ถึงกลายเป็นกลยุทธ์ที่ร้อนแรงมากที่สุดของแบรนด์?

จากข้อมูลของ IBM ตอนนี้เราสร้างข้อมูล 2.5 ล้านล้านไบต์ต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นมากถึง 90% ของข้อมูลในโลกที่ถูกสร้าง เมื่อเทียบกับในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา ทุกวันนี้เราจึงมีข้อมูลมากมายมหาศาล ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น Google หรือ Social Media ประกอบกับเวลาของมนุษย์มีเพียงแค่ 24 ชั่วโมงเท่านั้น ทำให้พลังในการตัดสินใจว่าจะเสพข้อมูลไหนไม่ใช่อยู่ในมือสื่ออีกต่อไปแล้ว แต่อยู่ในมือของผู้บริโภค

ด้วยองค์ประกอบทั้งหมดนี้เองที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Inbound Marketing หรือการตลาดที่เปลี่ยนให้กลุ่มเป้าหมายที่ไม่รู้จักแบรนด์ คุ้นเคยกับแบรนด์ และกลายเป็นลูกค้าแบรนด์ ซึ่งเราอาจเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นการสร้างความผูกพันของแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมายผ่าน Digital Media ทั้งหมดก็ได้ เช่น เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเมื่อกลุ่มเป้าหมายคุ้นเคย เกิดความผูกพันกับแบรนด์แล้ว เราก็เปลี่ยนให้เขาเป็นลูกค้า

แน่นอนว่าทั้งหมดนี้ทำผ่านสิ่งที่เรียกว่า Content Marketing ใน 4 ขั้นตอนที่ประกอบไปด้วย Attract, Convert, Close และ Delight

 • Attract: ดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายสนใจผ่าน Content ที่พวกเขาชอบ ไม่ว่าจะเป็น Traffic จากทั้ง SEO บน Google หรือ Social Media
 • Convert: เปลี่ยนคนที่สนใจ Content ให้เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วยการให้ข้อเสนอบางอย่าง และให้กลุ่มเป้าหมายกรอกแบบฟอร์ม อาทิ การเขียนสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทใหญ่รายหนึ่งบนเว็บไซต์สื่อ จากนั้นตอนท้ายบทความมีลิงก์รับสมัครพาไปทำกิจกรรมร่วมกับแบรนด์ด้าน CSR โดยให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ อีเมล และชื่อ เป็นต้น
 • Close: เมื่อได้ข้อมูลที่เป็น Data จากการ Convert มาแล้วก็มาปิดการขาย เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้า เช่น ได้ข้อมูลอีเมลจากการแจก E-book เราก็สามารถสร้างข้อเสนอพิเศษเฉพาะไปให้กลุ่มเป้าหมายได้ หรือส่งบทความที่ลูกค้าน่าจะสนใจกลับไปให้ทางอีเมล
 • Delight: แม้จะปิดการขายไปแล้ว แต่กลุ่มเป้าหมายก็ยังคงมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณอยู่ผ่านการสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวกับแบรนด์บน Social Media อย่างเช่น การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ การตั้งกระทู้พูดคุยเกี่ยวการใช้ผลิตภัณฑ์บน Pantip หรือกลุ่มใน Facebook หากคุณสามารถตอบคำถามพวกนี้ หรือทำให้กลุ่มเป้าหมายพูดถึงแบรนด์คุณ (ในแง่ดี) บนโลกออนไลน์ได้ เท่ากับว่าคุณประสบความสำเร็จอย่างล้นแล้ว อย่าลืมว่าลูกค้านี่แหละคือนักโปรโมทที่ดีกว่า Influencer หลายเท่า

 Inbound Marketing คืออะไร ทำไมถึงต้องเริ่มใช้ได้แล้ว

สรุป

ATTRACT เครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการดึงดูให้กลุ่มเป้าหมายสนใจเข้าชมเว็บไซต์ของคุณมากที่สุดประกอบไปด้วย

 • Search Engine Optimization (การทำบทความและเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ เพื่อติด SEO บน Google)
 • Inbound Content (ดึงด้วยเนื้อหาที่คนสนใจและการคิดพาดหัวหรือ Haedline)
 • Blog (เขียน Blog แล้วอ้างอิงเนื้อหามาที่เว็บไซต์)
 • Social Media Marketing (ใช้สื่อสังคมออนไลน์สร้าง Traffic เข้าเว็บไซต์) 

Convert เครื่องมือสำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าเว็บไซต์เป็นลูกค้าประจำ ประกอบไปด้วย

 • Premium Content Offers (E-Book, Whitepapers หรือรายงานสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และสถานการณ์ทั่วไป ออกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับทราบ, Checklists ที่ต้องระวังหรือควรรู้ ฯลฯ)
 • โฆษณา Landing Pages
 • Calls-to-Action (การเขียนบทความเชิง Advertorial และให้กลุ่มเป้าหมายกรอกข้อมูล)

Close ขั้นตอนนี้หมายถึงรายได้! จุดที่เราเปลี่ยนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไปสู่การเป็นลูกค้า โดยการใช้เทคนิคการตลาดเพื่อช่วยให้ลูกค้าใกล้ชิดกับธุรกิจของคุณมากขึ้น

 • Marketing Automation & Workflows (ใช้พวก Tracking Code ต่างๆ เช่นใน Social Media, Email และใน Webpage เพื่อการวัดพฤติกรรมของผู้ใช้งานว่าเขาสนใจในสินค้าหรือบริการใดๆ)
 • List Segmentation (จากนั้นแบ่งกลุ่มเป้าหมายการตลาดออกมา เพื่อดูว่าพวกเขาเหมาะกับสินค้าและบริการหรือ Content แบบไหน จากนั้นส่งข้อเสนอพิเศษไปให้กลุ่มเป้าหมาย)
 • Effective Email Marketing (การส่งอีเมลข้อเสนอพิเศษไปให้กลุ่มเป้าหมาย)

Delight ขั้นตอนสำคัญใน Inbound Marketing แต่มักถูกมองข้าม ดังที่คุณทราบ Inbound Marketing นั้นเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหาที่โดดเด่นแก่ลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าของคุณ เครื่องมือสำคัญที่สุดที่จะทำให้ลูกค้าของคุณพึงพอใจ ประกอบด้วย

 • Surveys (ทำสำรวจเพื่อหาปัญหามาแก้ไขให้ลูกค้า)
 • Social Media Monitoring tools (รับฟัง Feedback หลังจากใช้สินค้าและบริการเพื่อนำมาแก้ไขหรือช่วยแก้ปัญหา)
 • Influencer (ให้คนเหล่านี้ช่วยโปรโมท)
 • Seeding และ Advertorial (ให้คนเหล่านี้ช่วยโปรโมท)

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน