What Worries Global CEO

พบกับเรื่องที่เหล่า CEO ระดับโลกกังวล

ผลสำรวจซีอีโอทั่วโลกของ PwC ความขัดแย้งทางการค้าและการกีดกันทางภาษี คือ ความกังวลหลักในเอเชียแปซิฟิกและสหรัฐอเมริกาที่ CEO กังวลมากที่สุด!

ผู้บริหารระดับสูงหรือ CEO ที่หลายคนคุ้นรู้หรือไม่ว่าคืออะไร?

ตำแหน่งที่เราคุ้นหูนี้ย่อมาจาก chief executive officer หรือบุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบสูงสุดในองค์การหรือบริษัท ถ้าเทียบกับภาษาไทยแล้วก็คือ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วแต่จะใช้กัน แต่สำหรับบริษัทต่างประเทศ นิยมให้ผู้บริหารสูงสุดดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับอำนาจเต็มจากบอร์ดบริหารให้ำเนินการจัดการ นโยบาย การตัดสินใจ เพื่อใช้อำนาจในบริษัทแบบเบ็ดเสร็จ เพราะ ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นบุคคลที่ทำให้บริษัทมีกำไรหรือขาดทุน และขยายองค์กร

ผลสำรวจซีอีโอทั่วโลกของ PwC (PwC’s annual global CEO survey) ซึ่งเปิดตัวพร้อมกับ World Economic Forum (WEF) ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ พบว่า ผู้บริหารระดับสูงระดับโลกมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับข้อพิพาททางการค้าและผลกระทบการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ ที่ส่งผลกระทบถึงความขัดแย้งทางการค้าและความไม่แน่นอนของนโยบาย การก่อการร้ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาษี

ผลสำรวจดังกล่าวทำขึ้นครั้งที่ 22 กับข้อมูลเชิงลึกของผู้บริหารระดับสูง จำนวน 1,378 คน ตั้งแต่ช่วงกันยายนและตุลาคมของปี 2018 ในด้านต่างๆ เช่น การเติบโต Big Data และ AI

พบกับเรื่องที่เหล่า CEO ระดับโลกกังวล

ตามรายงานแสดงให้เห็นว่าสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ คือสิ่งที่ CEO ให้ความสำคัญมากที่สุด เนื่องจากมันส่งผลต่อดุลการค้าอื่นๆ

เมื่อถามว่าพวกเขาเตรียมแผนรับมือเพื่อดำเนินงานและกลยุทธ์การเติบโต เพื่อรองรับความขัดแย้งทางการค้าเหล่านี้อย่างไร ส่วนใหญ่บอกว่า

กลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่กังวลมากเหล่านี้บอกว่า “พวกเขาไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าการปรับห่วงโซ่อุปทานและปรับการจัดหาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Sourcing)” เพื่อทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนผลิตภัณฑ์และบริการโดยรวมขององค์กรได้

นอกจากนี้ คือการย้ายลี่ยนกลยุทธ์การเติบโตหรือการผลิตไปสู่ประเทศทางเลือกใหม่  รวมถึงการชะลอรายจ่ายและชะลอ FDI หรือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม Jaime Augusto Zóbel De Ayala ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Ayala Corporation จากฟิลิปปินส์มองเรื่องสงครามการค้าของจีนกับสหรัฐฯ ที่จะยกระดับขึ้นอีกว่า มันจะส่งผลกระทบด้านบวกกับอาเซียนในแง่ของ ‘โอกาสใหม่’ โดยเฉพาะการที่ ผู้บริหารระดับสูงหลายคนมองเรื่องการปรับห่วงโซอุปทาน และอาเซียนจะได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้ เพราะบริษัทต่างๆ จะมองหาฐานการผลิตใหม่ จากเดิมที่เป็นใช้นโยบาย China Plus One (ที่ใช้ประเทศจีนเป็นฐานการผลิตสินค้าเพียงที่เดียว) ไปเป็นการย้ายออกจากประเทศจีนเพื่อให้ยังขายสินค้าในสหรัฐฯ ได้

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน