พบกับเรื่องที่เหล่า CEO ระดับโลกกังวล

พบกับเรื่องที่เหล่า CEO ระดับโลกกังวล

ผลสำรวจซีอีโอทั่วโลกของ PwC ความขัดแย้งทางการค้าและการกีดกันทางภาษี คือ ความกังวลหลักในเอเชียแปซิฟิกและสหรัฐอเมริกาที่ CEO กังวลมากที่สุด!

What Worries Global CEO

พบกับเรื่องที่เหล่า CEO ระดับโลกกังวล

ผลสำรวจซีอีโอทั่วโลกของ PwC ความขัดแย้งทางการค้าและการกีดกันทางภาษี คือ ความกังวลหลักในเอเชียแปซิฟิกและสหรัฐอเมริกาที่ CEO กังวลมากที่สุด!

ผู้บริหารระดับสูงหรือ CEO ที่หลายคนคุ้นรู้หรือไม่ว่าคืออะไร?

ตำแหน่งที่เราคุ้นหูนี้ย่อมาจาก chief executive officer หรือบุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบสูงสุดในองค์การหรือบริษัท ถ้าเทียบกับภาษาไทยแล้วก็คือ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วแต่จะใช้กัน แต่สำหรับบริษัทต่างประเทศ นิยมให้ผู้บริหารสูงสุดดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับอำนาจเต็มจากบอร์ดบริหารให้ำเนินการจัดการ นโยบาย การตัดสินใจ เพื่อใช้อำนาจในบริษัทแบบเบ็ดเสร็จ เพราะ ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นบุคคลที่ทำให้บริษัทมีกำไรหรือขาดทุน และขยายองค์กร

ผลสำรวจซีอีโอทั่วโลกของ PwC (PwC’s annual global CEO survey) ซึ่งเปิดตัวพร้อมกับ World Economic Forum (WEF) ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ พบว่า ผู้บริหารระดับสูงระดับโลกมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับข้อพิพาททางการค้าและผลกระทบการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ ที่ส่งผลกระทบถึงความขัดแย้งทางการค้าและความไม่แน่นอนของนโยบาย การก่อการร้ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาษี

ผลสำรวจดังกล่าวทำขึ้นครั้งที่ 22 กับข้อมูลเชิงลึกของผู้บริหารระดับสูง จำนวน 1,378 คน ตั้งแต่ช่วงกันยายนและตุลาคมของปี 2018 ในด้านต่างๆ เช่น การเติบโต Big Data และ AI

พบกับเรื่องที่เหล่า CEO ระดับโลกกังวล

ตามรายงานแสดงให้เห็นว่าสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ คือสิ่งที่ CEO ให้ความสำคัญมากที่สุด เนื่องจากมันส่งผลต่อดุลการค้าอื่นๆ

เมื่อถามว่าพวกเขาเตรียมแผนรับมือเพื่อดำเนินงานและกลยุทธ์การเติบโต เพื่อรองรับความขัดแย้งทางการค้าเหล่านี้อย่างไร ส่วนใหญ่บอกว่า

กลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่กังวลมากเหล่านี้บอกว่า “พวกเขาไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าการปรับห่วงโซ่อุปทานและปรับการจัดหาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Sourcing)” เพื่อทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนผลิตภัณฑ์และบริการโดยรวมขององค์กรได้

นอกจากนี้ คือการย้ายลี่ยนกลยุทธ์การเติบโตหรือการผลิตไปสู่ประเทศทางเลือกใหม่  รวมถึงการชะลอรายจ่ายและชะลอ FDI หรือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม Jaime Augusto Zóbel De Ayala ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Ayala Corporation จากฟิลิปปินส์มองเรื่องสงครามการค้าของจีนกับสหรัฐฯ ที่จะยกระดับขึ้นอีกว่า มันจะส่งผลกระทบด้านบวกกับอาเซียนในแง่ของ ‘โอกาสใหม่’ โดยเฉพาะการที่ ผู้บริหารระดับสูงหลายคนมองเรื่องการปรับห่วงโซอุปทาน และอาเซียนจะได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้ เพราะบริษัทต่างๆ จะมองหาฐานการผลิตใหม่ จากเดิมที่เป็นใช้นโยบาย China Plus One (ที่ใช้ประเทศจีนเป็นฐานการผลิตสินค้าเพียงที่เดียว) ไปเป็นการย้ายออกจากประเทศจีนเพื่อให้ยังขายสินค้าในสหรัฐฯ ได้

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน