40 แล้วไง? เมื่อ Passion ยังไม่หมด โอกาสธุรกิจก็รออยู่

40 แล้วไง? เมื่อ Passion ยังไม่หมด โอกาสธุรกิจก็รออยู่

วันนี้ Digital Business Consult จะพาไปเรียนรู้ว่าทำไมผู้ประกอบการที่เริ่มต้นทำธุรกิจวัยกลางคน จึงเหมาะสมจะทำธุรกิจมากกว่าคนรุ่นใหม่อายุ 20 ปี

Passion ยังไม่หมด

40 แล้วไง? โอกาสธุรกิจก็รออยู่

“โลกยุคใหม่ของผู้ประกอบการอาจไม่ได้เป็นเกมของคนหนุ่มสาว”

“เรื่องอายุไม่สำคัญเท่ากับ Passion”

ใครๆ ก็มักบอกแบบนั้น แต่เชื่อหรือไม่จากการศึกษาที่ตีพิมพ์ลง Harvard Business Review จาก MIT Sloan School of Management ในสหรัฐอเมริกา โดย ดร. Pierre Azoulay ศาสตราจารย์ประจำโรงเรียนบริหารธุรกิจสโลนของเอ็มไอที (MIT) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัยของสำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติ (National Bureau of Economic Research) ค้นพบว่า ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นทำธุรกิจวัยกลางคนมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าผู้ก่อตั้งที่ยังอายุน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยอายุอยู่ที่วัย 45 ปี

ผลงานวิจัยดังกล่าวสะท้อนความสำเร็จโดยการอ้างอิงจากประสบการณ์เป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมาจากความกดดันของภาวะเศรษฐกิจอีกด้วย

วันนี้ Digital Business Consult จะพาไปเรียนรู้ว่าทำไมช่วงอายุ 40 – 50 เป็นช่วงที่เหมาะสมจะทำธุรกิจมากกว่าอายุ 20 ปี

You know who you are

แหม่เมื่อคุณอายุขนาดนี้แล้ว ย่อมทำให้คุณรู้ว่าตัวเองสามารถทำสิ่งใดได้ดี และมีช่องทางที่จะสร้างรายได้จากมันอย่างไร คุณจะมองเห็นภาพกว้างและชัดเจนมากขึ้นเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้

You know what you love and are passionate about

แน่นอนว่า พอคุณอายุมากขึ้นมันหมายถึงว่าคุณเองโตพอที่จะค้นพบว่า สิ่งใดกระตุ้นให้คุณยอมตื่นนอนจากเตียงในตอนเช้าเพื่อทำงาน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ชีวิตที่ผ่านมาคุณนั้นได้ค้นหาและทดลองการทำงานทุกอย่างมาทั้งหมดแล้วนั้นเอง

You have 20 years’ experience and skills to bring to the table

รู้ไหมว่าการที่คุณอายุเยอะไม่ใช่อุปสรรคอะไรเลย แต่กลับเป็นข้อได้เปรียบ เพราะคุณมีเวลากว่า 20 ปี ในการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานและพัฒนาจนเชี่ยวชาญจากเส้นทางที่คุณเลือก และทำจนประสบความสำเร็จแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากก่อนจะทำธุรกิจ (คงไม่มีลูกน้องคนไหนอยากทำงานกับเจ้านายที่ไม่มีความรู้ในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่หรอก)

You are socially skilled

คนวัยนี้คือคนที่อยู่ระหว่างยุคการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งนั่นกลายเป็นข้อได้เปรียบ ขณะที่คนเจนก่อนหน้าคุณนั้นไม่มีทักษะด้านออนไลน์เลย รวมถึงเด็กรุ่นใหม่ที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารในโลกของความเป็นจริง คุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุคที่เริ่มการเปลี่ยนแปลงนี้เองจึงได้เปรียบ “ทักษะทางสังคม” ระหว่างออนไลน์และออฟไลน์จึงกลายเป็นนฐานที่ทุกคนต้องมี เกิดขึ้นได้ต้องมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ และการพัฒนาที่เกิดมาจากการฝึกฝนตนเองมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ความสำเร็จมีความสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนประสบการณ์ที่เราเคยทำงาน

ความสำเร็จยังมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ Passion ในการทำธุรกิจ

ความสำเร็จยังคือวิธีการที่คุณกำหนดไว้ว่า ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้โดยเดินตามไปที่กลยุทธ์แบบไหน เพื่อเป้าหมายแบบใด

นอกจากนี้ ดีลอยท์ร่วมกับ Global Business Coalition for Education (GBC-Education) ได้ทำการวิจัยและเผยแพร่รายงานชื่อว่า “การเตรียมแรงงานให้พร้อมรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และกรอบการปฏิบัติสำหรับองค์กรธุรกิจ” ซึ่งพูดถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โดยประเด็นหลักๆ คือการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อมนุษยชาติ พบว่า โอกาสใหม่ๆ มากมายแต่กลุ่มคนหนุ่มสาวบางส่วนกลับตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงนี้และกลายเป็นคนตกยุค และเมื่อตามไม่ทันมากๆ เข้ายังส่งผลให้แรงงานทั่วโลกเสี่ยงตกงานเพราะไม่ทันการเปลี่ยนปลงของเทคโนโลยี กลายเป็นแรงงานไร้ประโยชน์

แน่นอนว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ถ้าไม่รีบเก็บเกี่ยวทักษะที่จำเป็น เมื่อพร้อมที่จะทำธุรกิจในอนาคตแล้วแต่ยังขาดคุณสมบัติของผู้ประกอบการอาจไม่ได้แค่ส่งผลต่อการไม่ได้ทำธุรกิจเท่านั้น แต่หมายถึงว่าคุณเสี่ยงที่จะตกงานในตลาดแรงงานในอนาคตอีกด้วย

สำหรับทักษะที่จำเป็นตามรายงานของ ดีลอยท์ ระบุว่า ในอนาคตทักษะที่จำเป็นจะประกอบไปด้วย 4 ด้านได้แก่

ทักษะความพร้อมในการทำงาน

หมายความว่าอย่างไร?

หมายความว่าตอนนี้แรงงานในตลาดจบมาแต่กลับขาดทักษะที่พร้อมสำหรับการทำงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การบริหารเวลา การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น การนำเสนอศักยภาพส่วนบุคคล การพรีเซนต์งาน และความมีวินัยต่อเวลาการทำงาน

ทักษะในการเรียนรู้

เทคโนโลยีจะทำให้มนุษย์ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์มากขึ้น ทำให้มนุษย์ต้องทำในสิ่งที่หุ่นยนต์ทำไม่ได้ เช่น ทักษะเรื่องของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน EQ และการคิดวิเคราะห์

ทักษะด้านเทคนิค

เราต่างรู้กันดีว่าเทคโนโลยีก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆ มากมาย อย่างเช่น ในปัจจุบันเรามีอาชีพที่เกิดใหม่จาก Big Platform ไม่ว่าจะเป็น data scientist, digital marketing stratigist, seo specialist, digtial marketing anlysis ฯลฯ

จากด้านบน จึงส่งผลให้ลักษณะงานที่ต้องการจึงมักเป็นตำแหน่งที่มีทักษะด้านเทคนิคเฉพาะของแต่ละธุรกิจ และการฝึกอบรมพัฒนาเฉพาะทาง

ทักษะด้านผู้ประกอบการ

คนหนุ่มสาวไม่มีใครอยากเป็นพนักงานไปจนตาย และการปลูกฝังหัวเรื่องอาชีพแนวใหม่ก็ไม่ใช่ราชการ พยาบาล ทหาร ตำรวจ หมอ และพยาบาล อีกต่อไป แต่คือการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เด็กรุ่นใหม่ไม่มีแค่ประสบการณ์เท่านั้น และทักษะบางอย่างมันก็ต้องอาศัยเวลาในการเก็บเกี่ยว อย่างเช่น ความสามารถในการจัดการเงิน ความสามารถในการสร้างแบรนด์ตัวเอง ความสามารถในการตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ความสามารถในการขาย ความสามารถในการจัดการกับความล้มเหลว ความสามารถในการใช้การตลาดขั้นพื้นฐาน และการเก็บเกี่ยวเพื่อสร้างเครือข่ายและสังคม เพื่อธุรกิจ (Connection)

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน