ทริคการหาลูกค้าใหม่ด้วย Business Model Canvas

business model canvas ไม่ได้แค่เครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจเท่านั้น พบกับการบุกเบิกกลุ่มลูกค้าใหม่ และวิธีวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดให้สินค้าของคุณ

ปกติแล้ว Business Model Canvas จะถูกแบ่งเป็นช่องต่างๆ โดยให้ผู้ประกอบการตอบคำถามทั้งหมด 9 ช่อง Business Model Canvas.png By Business Model Alchemist – http://www.businessmodelalchemist.com/tools, CC BY-SA 1.0, Link สามารถอ่านเพิ่มเติมทั้งหมดเกี่ยวกับการสร้างโมเดลธุรกิจได้ที่ https://www.digitalbusinessconsult.asia/view/571/ ทีนี้เทคนิคที่จะบอกก็คือให้คุณดูในช่องกลุ่มลูกค้า (Customer Segment) และช่องการเสนอคุณค่า (Value Proposition) Business Model Canvas ตัวอย่างนี้เป็นการทำโมเดลธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้วของธุรกิจสายการบินเอกชนสีแดงรายหนึ่งของไทย โดยกลุ่มหมายเลข 1 และ 2 เป็นรูปแบบโมเดลธุรกิจเดิม และทำการเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายใหม่ พร้อมคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับลงไป ตามขั้นตอนดังนี้

  1. เขียนโมเดลธุรกิจแบบดั่งเดิมลงไป
  2. ใส่กลุ่มลูกค้าใหม่ที่ต้องการลงในช่องกลุ่มลูกค้า (Customer Segment)
  3. ใส่ความต้องการของลูกค้ากลุ่มใหม่ลงในช่องการเสนอคุณค่า (Value Proposition)

รู้ไหมว่าวิธีคิดแบบดังกล่าวสามารถทำให้ปฏิวัติการทำธุรกิจเดิมไปได้เลย และทำให้สายการบินไทยสายการบินนี้สามารถพลิกโอกาสสร้างรายได้มหาศาล จากขาดทุนเป็นไม่ขาดทุนด้วยการเปลี่ยนแค่ Business Model เท่านั้น

เมื่อเพิ่มเติมทั้งหมดนี่ไปแล้วก็เข้าสู่การวิเคราะห์ หากนำเอากลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เพิ่มเข้าไปมาพิจารณา จะพบว่ากลุ่มลูกค้าที่ต้องการเดินทางแบบประหยัดนั้น สามารถแบ่งออกมาเป็นกลุ่มเล็กๆ ได้อีก เช่น ต้องการเดินทางแบบราคาต่ำไว้ก่อน และกลุ่มที่ไม่ได้เน้นราคาต่ำมาก แค่ต้องการโปรโมชันดีๆ ที่เข้าช่วงที่พอดีกับจะใช้บริการเท่านั้น

โดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอก็คือ เมื่อมีการเพิ่มเติมรายละเอียดในช่องใดลงไป ช่องอื่นๆ ก็ต้องสอดคล้องไปด้วย เช่น เมื่อใส่คุณค่าที่จะเสนอคือราคาต่ำ ก็ต้องไปปรับเปลี่ยนช่องความสัมพันธ์ (Customer Realtionship) ของลูกค้าด้วยไปเป็นการเน้นเรื่องบริการตัวเองมากขึ้น รวมถึงกิจกรรมของธุรกิจ (Key Activities) ลูกเรืออาจต้องเป็นคนทำความสะอาดตัวห้องโดยสารเอง เพื่อลดต้นทุน

ทำให้การบุกเบิกกลุ่มเป้าหมายใหม่นั้น แยกจากเรื่องวิธีส่งมอบสินค้าและบริการ รวมถึงถึงคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับนั้น ต่างจากกลุ่มเป้าหมายเดิมอย่างสิ้นเชิง และการบุกเบิกกลุ่มลูกค้าใหม่นี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ โดยการมองเห็นจุดเด่นในโมเดลธุรกิจที่ดึงดูดและแตกต่างจากคู่แข่ง คุณจะเห็นได้ว่า ‘การเสนอคุณค่า’ กับ ‘กลุ่มลูกค้า’ มีความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยยะ หากอยากขยายกลุ่มลูกค้า จึงต้องพิจารณาว่าอะไรเป็นคุณค่าที่คุณส่งมอบได้ ส่งมอบผ่านวิธีใด

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน  

Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจ ถูกเสนอโดย Alexander Osterwalder จากหนังสือที่เขาเขียนขึ้น Business Model Ontology ซึ่งเป็นการสรุปและออกแบบจำลองธุรกิจหรือ Business Model แบบให้เห็นภาพชัดเจน สามารถใช้ได้ทั้งกับธุรกิจของเราและคู่แข่ง ผ่านการประเมินธุรกิจที่มีฟังก์ชัน 9 ช่อง คลิกเลย! https://bmc.digitalbusinessconsult.asia/