ใครที่ตั้งปฏิญาณไว้ว่าในปีหน้าฉันนั้นต้อง… ให้ได้นั้น ผ่านไปจะครึ่งปีไปแล้ว KPI ที่ให้ไว้กับตัวเองเป็นอย่างไรกันบ้าง หากเห็นแววแล้วไม่เวิร์กคิดว่ายังไงก็ไม่สำเร็จแน่ๆ บางครั้งอาจจะต้องกลับมาที่การปรับปรุงนิสัยของตัวเองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อที่จะเอาชนะใจตนเอง เพิ่มความสุขและลดความเครียดลง โดยการเริ่มจากนิสัยในชีวิตประจำวันของคุณดูสิ เพราะว่าทุกนิสัยในการดำเนินชีวิตล้วนมีรากฐานมาจากทัศนคติความคิดความอ่าน

เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ Read, Read ane Read

นิสัยของพวก Millionaire ที่ต่างจากเราก็คือการเรียนที่ไม่มีวันจบ และเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ผ่าน Content ต่างๆ ที่ตอนนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มากกว่าเมื่อก่อนอย่างมาก เคล็ดลับ ชีวิต เปลี่ยนนิสัย การเรียนรู้จึงเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ โดยคนที่ประสบความสำเร็จมักใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อศึกษาเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน ดู VDO ฟัง Podcast หรือพบปะบุคคลต่างๆ เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วางแผนและกำหนดเป้าหมาย (จดบันทึกก็ได้นะ)

ลองเขียนกิจกรรมต่างๆ ลงไปในสมุดพร้อมเซ็ทเวลาไว้ เพื่อสะสมความสำเร็จเรื่องต่างๆ (แม้เล็กน้อย) ลงไปในสมุดทุกวันเรื่อยๆ จากทุกวันด้วยความสม่ำเสมอก็จะกลายเป็นนิสัยที่ติดตัว เรื่องเหล่านี้จะทำให้คุณรู้จักระบบวางแผนเพื่อนำทางไปสู่สิ่งที่ตั้งใจ และก็เป็นนิสัยปกติของ Millionaire ด้วย เคล็ดลับ ชีวิต เปลี่ยนนิสัย เทคนิคก็ คือ หากเป้าหมาย 1 ปี ให้แบ่งย่อยออกมาเป็นรายเดือน โดยมีแผนที่ต้องบรรลุไว้ในแต่ละเดือนด้วย เพื่อช่วยให้การดำเนินชีวิตในแต่ละวันมีทิศทางที่ชัดเจน

ออกไปใช้ชีวิต หลุดจากคอมฟอร์ดโซน

ลองออกไปพบปะผู้คนมากกว่าการเจอคนเดิมๆ ทำชีวิตให้มีสีสันมากขึ้น เดินทางไปในที่ที่ไม่เคยไป เปลี่ยนร้านหาแฟที่เคยนั่งประจำ อย่ายึดติดกับอะไรเดิมๆ เพื่อทำให้โลกของเรากว้างขึ้น มีมุมมองอะไรใหม่ๆ ที่ไม่เคยพบหรืออาจเลือกเผชิญหน้าความกลัวแบบที่ไม่เคยเผชิญก็ได้เราทุกคนมีความกลัว และถ้าความกลัวเป็นสิ่งที่ยับยั้งเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณปล่อยให้ความกลัวเหล่านั้นควบคุม เช่น บางครั้งคุณไม่สามารถพูดหรือแสดงความสามารถต่อหน้าผู้คนได้ ให้เราค้นหาต้นตอลงไปว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้คุณไม่กล้าแสดงออก ‘คุณกลัวที่จะผิดพลาด’ , ‘คุณกลัวที่จะได้รับความกระแสตอบกลับที่ไม่ดี’ , ‘คุณกลัวการคอนเมนต์’ เมื่อได้เหตุผลแล้ว ก็หาวิธีรับมือ เพื่อสร้างกล้าหาญและเอาชนะความคิดเหล่านี้ แม้ว่าสิ่งเลวร้ายที่สุดจะเกิดขึ้นเราสามารถเรียนรู้ที่จะเอาชนะความกลัวให้ได้

เปลี่ยนบรรยากาศการเดิมๆ

การละทิ้งบรรยากาศเดิมๆ สามารถลดความรู้สึกเครียดและช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่อจากสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่หยุ่งเหยิง สะดวกสบาย จะช่วยลดการผ่อนคลายลงได้ ต่างจากที่ทำงานหรือที่บ้าน เคล็ดลับ ชีวิต เปลี่ยนนิสัย พื้นที่ที่เรียบร้อยจะช่วยทำให้คุณทำงานและดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะทุกอย่างพร้อมใช้งานและคุณรู้ว่าจะหาสิ่งที่คุณต้องการได้ที่ไหน

ใช้ 80:20 กฎของ Pareto

“สิ่งสำคัญที่มีประโยชน์จะมีจำนวนน้อยกว่าสิ่งที่ไม่สำคัญ ในอัตรส่วน 20:80” กฎนี้สร้างโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลี่ยน ‘วิลเฟรโด พาเรโต’ เพื่ออธิบายถึงความไม่สมดุลที่เรามักเป็นกันในชีวิตประจำวัน เช่น หนังสือหนึ่งเล่มจะมี 20% ที่ออกข้อสอบเท่านั้น อีก 80% ไม่ได้ออก หรือ 80% ของเสื้อผ้าเราที่มีเป็นเสื้อที่ไม่ค่อยได้ใส่ ส่วน 20% ที่เหลือคือหยิบใส่ประจำ แม้กระทั่งสินค้าที่วางขายจะมีสินค้าแค่ 20% เท่านั้นที่สร้างรายได้หลักให้บริษัทถึง 80% ของรายได้ทั้งหมด เคล็ดลับ ชีวิต เปลี่ยนนิสัย หรือเมื่อเราทำงานกลุ่ม 10 คน จะมีเพียง 2-3 คนเท่านั้นที่เป็นตัวหลัก หรือคนที่ประสบความสำเร็จที่เป็นจำนวน 20% ของคนทั้งหมดนั้น จะมีเป้าหมายที่พุ่งเป้าไปที่สิ่งที่ตัวเองต้องการทำเท่านั้น ซึ่งอาจจะทำในสิ่งที่ไม่ต้องการบ้าง ส่วน 80% ที่เหลือมักจะทำในสิ่งที่คนอื่นต้องการให้ทำ แต่ตัวเองไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับตรงนั้นไปด้วย (และคน 80% พวกนั้นมักบ่นตลอดเวลา)

กฎนี้จึงอธิบายสั้นๆ ว่าคือการ ‘ทำน้อยได้มาก’ เพื่อทุ่มเทจริงจังในเรื่องที่สร้างประโยชน์ให้กับเราเท่านั้น เพราะในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถทุ่มเทให้กับทุกเรื่องได้ โดยสิ่งสำคัญคือ การทำจำนวนไม่ต้องมาก แต่ต้องสร้างผลกระทบได้เยอะ และสิ่งไม่สำคัญจำนวนเยอะๆ จะไม่สร้างผลกระทบได้ไม่มาก กฎนี้จึงทำให้คุณหันไปกำหนดสิ่งสำคัญ 20% เพื่อทำให้สำเร็จก่อน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ 80% เหมือนที่ วิลเฟรโด พาเรโต เจอบังเอิญเมื่อตอนไปพบเลขสมการความร่ำรวยของคนภายในประเทศอิตาลีว่า 20% ของคนในประเทศเป็นเจ้าของความมั่งคั่ง ถึง 80%

 

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน