วิธีทำ Content Marketing ด้วย Content Canvas

วิธีทำ Content Marketing ด้วย Content Canvas

กางพื้นผ้าใบ Canvas แล้วมากำหนดกลยุทธ์ Content Marketing เพื่อตอบคำถามเชิงกลยุทธ์หายุทธวิธีเพื่อช่วยในการะดมสมองที่เกี่ยวข้องทั้ง 9 ข้อด้วยกันเถอะ

กางพื้นผ้าใบ  Canvas แล้วมากำหนดกลยุทธ์  Content Marketing เพื่อตอบคำถามเชิงกลยุทธ์หายุทธวิธีเพื่อช่วยในการะดมสมองที่เกี่ยวข้องทั้ง 9 ข้อด้วยกันเถอะ

ในขณะที่การหาข้อสรุปทางความคิดดูเป็นเรื่องยาก แต่การสร้างข้อมูลให้เป็นแผนภาพนั้นเป็นยุทธวิธีเพื่อช่วยในการระดมสมองเข้ากับการสร้างเนื้อหาที่ดีมากๆ

วิธีทำ Content Marketing ด้วย Content Canvas
Content Canvas

ใช่แล้ว เจ้าตารางหน้าตาคุ้นๆ ด้านบนนี้ช่างคล้ายกับ Business Model Canvas เหลือเกิน แน่นอนว่ามันเป็นการดัดแปลงโดยอ้างอิงมาจาก Alexander Osterwalder ในหนังสือ Business Model Generation ที่พูดเรื่องการออกแบบ Business Model Canvas หรือ ‘การสร้างแบบจำลองธุรกิจ’ เพื่อหาเป้าหมายโมเดลธุรกิจและพัฒนาต่อไป

สำหรับ Content Marketing Strategy Canvas ด้านบนนั้น ถูกออกแบบโดย ดร.คลอเดีย ฮิลเกอร์ (Dr.Claudia Hilker) เพื่อพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล และมีความแตกต่างจาก BMC หรือ Business Model Canvas ของ Alexander Osterwalder พอสมควร โดยเฉพาะช่องตาราง เพื่อตอบคำถามเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้ง 9 ข้อ

และภาพด้านล่างต่อไปนี้คือต้นแบบแสดงข้อมูลยุทธศาสตร์ 7 ข้อที่ ดร.คลอเดีย ร่างออกแบบไว้

วิธีทำ Content Marketing ด้วย Content Canvas

โดยเราจะจำกัดความแต่ละช่องง่ายๆ ให้ยึดภาพที่ 1 ด้านบนไว้ ที่มี 9 ข้อ โดยในแต่ละช่องจะมีความหมายต่อไปนี้

ช่อง 1 Audience:

 • ให้ใส่กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะสื่อสารลงไป
 • อะไรคือสิ่งที่พวกเขาชอบ สนใจ
 • กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้อยู่ที่ไหน เวลาใดที่พวกเขาออนไลน์พร้อมกันมากที่สุด

ช่อง 2 Audit:

 • อะไรที่เคยทำไปแล้ว
 • สิ่งที่ยังขาดไป
 • อะไรที่คู่แข่งทำได้ดีมาก

ช่อง 3 Brand:

 • อะไรคือ Brand Guideline เช่น ภาพวาด ไอคอน ลายเส้น คาแรคเตอร์ สโลแกน เสียง สี ฟ้อนท์ เป็นต้น
 • อะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำ
 • อะไรคือลักษณะการสื่อสารของแบรนด์

ช่อง 4 Production:

 • ทีมงานควรเป็นใครและมีหน้าที่อะไรบ้าง
 • มีสไตล์การทำงานอย่างไร
 • มีการทำ Checklist ก่อนที่งานจะเผยแพร่หรือไม่

ช่อง 5 Formats

 • รูปแบบของ Content เช่น บทความ Infographic VDO Advertorial ฯลฯ
 • สิ่งที่ต้องการเพื่อสร้างสรรค์ Content

ช่อง 6 Workflow

 • เครื่องมือที่จำเป็นในการใช้งาน
 • แผนการเขียน Content เช่น การวาง Keywords ของ SEO ลงบนบทความ การวางหัวข้อที่จะทำว่าจะทำเรื่องอะไร เป็นต้น

ช่อง 7 Distribution

 • ช่องทางการสร้าง Traffic กลับมาที่เว็บไซต์ เพื่อกระจาย Content เป็นที่รู้จัก
 • แผนการตลาดเพื่อโปรโมทแบบเสียเงิน

ช่อง 8 Stakeholders

 • ความคาดหวังของนโยบายบริษัท
 • คนที่มีอำนาจตัดสินใจในการอนุมัติการทำงานส่วนต่างๆ

ช่อง 9 Goals

 • เป้าหมายในการทำ Content เช่น สร้างการรับรู้ สร้างยอดขาย เป็นต้น
 • เป้ามายที่วัดความสำเร็จจากกลยุทธ์ Digital Marketing เช่น KPI จากจำนวนคนชมเท่าไร หรือจำนวนคนซื้อสินค้าที่ตั้งไว้

ตัวอย่างของการทำ Content Canvas

วิธีทำ Content Marketing ด้วย Content Canvas