ผ่าร่าง Content marketing แล้วมาดูกายวิภาคศาสตร์นักการตลาดคอนเทนต์!

ผ่าร่าง Content marketing แล้วมาดูกายวิภาคศาสตร์นักการตลาดคอนเทนต์!

Content marketing คือการผสานระหว่างการสร้างการรับรู้ และการสร้างโอกาสในการขาย เป็นรากของการทำกลยุทธ์ SEO ที่แข็งแกร่งและแผนการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ

Content marketing คือการผสานระหว่างการสร้างการรับรู้ และการสร้างโอกาสในการขาย เป็นรากของการทำกลยุทธ์ SEO ที่แข็งแกร่งและแผนการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ

จนกลายเป็นหนึ่งในทางที่พวกเราผู้ประกอบการออกแบบ เพื่อแชร์และโปรโมทแนวคิด ส่งเสริมการดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย และกระตุ้นให้พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ กลายเป็นวิธีการแบบบูรณาการเพื่อการตลาดด้วยเนื้อหาที่มีคุณภาพอันเป็นหัวใจของ Content marketing เช่นเดียวกับที่ ‘หัวใจ’ เป็นพลังสำคัญของ ‘ร่างกาย’

พลังของคอนเทนต์ก็จะช่วยให้การทำการตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการประสบความสำเร็จ

คอนเทนต์ที่มีคุณภาพ (Quality content) จากเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย บล็อก และบทความจากการค้นหาบน Google เป็นปัจจัยผลักดันและดึงดูด (Push and Pull) ลูกค้าใหม่และสร้างความภักดีต่อแบรนด์

ดังเช่นอินโฟกราฟิกข้างล่างนี้ ที่จะตอบเราได้ว่าการตลาดคอนเทนต์ที่ประสบความสำเร็จ จะสามารถช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กเติบโตทางออนไลน์ได้อย่างไร

กายวิภาคศาสตร์นักการตลาดคอนเทนต์!

มองไปที่แต่ละอวัยวะเหล่านี้ดูสิ

เริ่มด้วย ‘หัว’

สมอง: กลายเป็นส่วนสำคัญที่ต้องประกอบไปด้วยความสามารถด้าน Creative Thinker และ Strategic thinking

  • Creative Thinker หรือกระบวนการคิดในสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น  แนวทางใหม่ และ ทัศนคติใหม่ หรือ มองปัญหาในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ต่างออกไป
  • Strategic thinking หรือความสามารถในการหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีที่สุด ท่ามกลางสถานการณ์ที่อาจมีอุปสรรคและความไม่แน่นอน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ อ้างอิงจาก ดร.สุมาส วงศ์สุนพรัตน์

สายตา: ความ Inovative นี้เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ (Vision) ล้วนๆ เพราะบางอย่างที่เป็นสิ่งใหม่มากๆ หลายคนอาจกลัวจนไม่กล้าลองทำ เพราะกลัวผิดพลาดไม่ประสบความสำเร็จ แต่การเป็น Content คุณต้องกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆ และคิดนอกกรอบมาก งานสายนี้ไม่ควรเป็นความเคยชิน แต่ควรจะต้องเป็นเด็กใหม่กับมันตลอดเวลา

ปาก: Influential & Energetic Promoter หรือการที่คุณเป็นคนมีบทบาทในฐานะผู้สนับสนุนที่มีพลังอำนาจในการชักจูง เข้าใจธรรมชาติของแต่ละแพลตฟร์ม รู้ว่าต้องใช้ช่องทางไหน เวลาใด ด้วยคอนเทนต์อะไร

>> คุณอาจลองด้วยการตั้งคำถามบางอย่างที่ใหม่ ไม่เคยมีใครถาม สงสัย เพื่อช่วยขยายกรอบของแนวคิดก็ได้

จากนั้นลำตัว

หัวใจ: ต้องยอมรับแหละว่าการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinker) นั้นเป็นหัวใจหลักของการทำงานด้านนี้ไปแล้ว เพราะสิ่งที่เรียกว่าการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารและ Big Data ทำให้ความสามารถในการแยกแยะส่วนพื้นฐานหรือส่วนย่อ เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลมาวิเคราะห์ เชื่อมโยง หรือหาความสัมพันธ์ เชิงตรรกะจากการแบ่งข้อมูลใหญ่เหล่านั้น มาหาสาเหตุ หรือเป้าหมายที่ต้องการ

  • อาจเริ่มต้นได้จากระบุปัญหาหรือข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์
  • รวบรวมและประมวลผล
  • พัฒนาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหา
  • ลองทดสอบก่อน
  • สรุปแนวทางทั้งหมดเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด หรือไม่ดีที่สุด

มือ: Skilful Write หรือฝีมือการเขียนยุคนี้อย่าคิดว่า การเขียนก็แค่เขียนๆ ไป เพราะการเป็นนักการตลาดคอนเทนต์ไม่ง่ายเลย ทักษะที่เหล่านักการตลาดคอนเทนต์มีนั้นประกอบไปด้วย จิตวิญญาณแห่งบรรณาธิการ (ไม่มีคำผิดหรือความหมายผิด) เล่าเรื่องเก่ง ภาษาลื่นไหลสวย สร้างหัวข้อดึงดูด รู้จักรูปแบบการนำเสนอ (คอนเทนต์ไม่ได้มีแค่ Text) รู้จักแพลตฟอร์ม (คอนเทนต์ไม่ได้มีแค่ Facebook Status) รู้เรื่อง SEO และเข้าใจผู้บริโภค