5 Top Big Data Analytics Tools

5 Top Big Data Analytics Tools

เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ที่สามารถช่วยเปลี่ยนสินทรัพย์ข้อมูล ทั้งมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเป็นข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์

Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่แม้แต่ภาครัฐเองก็ยังต้องเร่งให้ความสำคัญ แต่สำหรับภาคธุรกิจที่กำลังคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวและเป็นเรื่องยากล่ะก็อาจต้องคิดใหม่ เพราะความจริงแล้วการจัดการ Big Data สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือที่หลายคนก็ใช้กันอยู่ทุกวัน

ในแง่ของนักการตลาดเรื่องข้อมูลขนาดใหญ่นั้นจะสัมพันธ์กับ Big Data Analytics หรือการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย เพราะจำเป็นต้องดึงข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์เป็นกลยุทธ์ที่จะชี้ชะตาธุรกิจในอนาคตได้

Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่ ถูกรวบรวมจากอะไรบ้าง?

dbc-5-Top-Big-Data-Analytics-Tools

ข้อมูลขนาดใหญ่เรานี้รวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย รวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social networks)  ข้อความ VDO รูปภาพ เซ็นเซอร์ บันทึกธุรกรรมการขาย เป็นต้น

เป้าหมายของการนำข้อมูลวิเคราะห์ คือ ต้องการค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ซ่อนอยู่ หาสิ่งที่เชื่อมข้อมูลเกล่านั้นไว้ด้วยกัน หาความต้องการผู้บริโภค หาแนวโน้มในอนาคต หรือแม้แต่การพยากรณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะเป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจ เพื่อสร้างกำไร พัฒนาสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยข้อมูลขนาดใหญ่นี้ ผู้เชี่ยวชาญหรือนักการตลาดจะนำข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการส่งผ่านภายในองค์กรหรือบริษัท เช่น บันทึกธุรกรรมการขาย ข้อมูลผลสำรวจทางการตลาด รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบอื่นๆ ที่อยู่ในระบบต่างๆ ทั้งในซอร์ฟแวร์และบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social networks) รายงานกิจกรรมต่างบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ข้อความจากอีเมล และการตอบแบบสอบถาม เสียงบันทึกรายละเอียดทางโทรศัพท์ของลูกค้า และข้อมูลที่มีการบันทึกได้จากเซ็นเซอร์บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแบบ Internet of Things

ตัวอย่างการนำ Big Data ไปใช้

ถ้าเป็นในฐานะนักการตลาดจะทำให้เราทราบและพยากรณ์ได้ว่า กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดใดที่จะใช้สินค้าของเรา หรือทำนายผลตอบสนองหลังเปิดตัวสินค้าใหม่ได้ หรือถ้าเป็นภาคธนาคารจะทำให้เราทราบว่า ใครมีโอกาสผิดชำระหนี้ได้บ้างหรือลูกค้าที่มีสลิปการใช้เงินแบบไหน ถึงจะมีศักยภาพถือบัตรเครดิตได้ นอกจากนี้ ในบางประเทศยังมีการนำ Big Data ไปใช้ในการทางทหาร เพื่อประเมินประชาชนว่า กลุ่มคนที่มีแนวคิดหรือลักษณะแบบใดบ้างที่เป็นภัยต่อความมั่นคงในอนาคต

เทคโนโลยีและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

ก่อนที่มีการนำข้อมูลมาใช้ แน่นอว่าข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได้มานั้นเป็นข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนเป็นข้อมูลดิบ ด้วยเหตุนี้องค์กรหลายแห่งที่รวบรวมประมวลผลและการวิเคราะห์ จะเปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่ฐานข้อมูลเป็น NoSQL Data Base หรือ เทคโนโลยีฐานข้อมูลที่ถูกออกแบบมาสำหรับงานเฉพาะทาง เช่น รองรับการประมวลผล Log, XML, JSON และเอกสารต่างๆ หรือบางครั้งถ้าไม่เปลี่ยนไปเป็น NoSQL Data Base ก็จะใช้ Hadoop ที่เป็น ซอฟท์แวร์ฟรี! จากทีมพัฒนา Yahoo สามารถจัดเก็บรองรับปรับขยาย ยืดหยุ่น เพื่อรองรับข้อมูลที่มีจำนวนมากมายมหาศาลได้ ทุกประเภทได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากแหล่งอย่างโซเชี่ยลมีเดีย และ Internet of Things (IoT)

5 เครื่องมือที่นิยม

Zoho Analytics

Zoho เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากที่สุด เพราะเหมาะกับคนที่ไม่มีความรู้หรือไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านไอที หรือตำแหน่ง Data Scientists โดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟต์แวร์ข้อมูล Zoho มีอินเตอร์เฟสการลากและวาง จึงใช้งานง่าย

Cloudera

เมื่อพูดถึงแกนหลักของ Big Data มีเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้น ที่เชื่อมโยงกับซอฟท์แวร์ Big Data อย่าง Hadoop เทคโนโลยีหลักในการจัดการข้อมูลของระบบ Software โดย Database นี้จะมีโครงสร้างเป็นแบบ Structured Data ซึ่งผู้ใช้งานต้องทำการกำหนดข้อจำกัดต่างๆ ก่อนล่วงหน้า เช่น ขนาดของแต่ละฟีลด์, ประเภทของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในแต่ละฟีลด์ ฯลฯ

Microsoft Power BI

นี่คือเครื่องมือยอดนิยมตลอดกาลจากความที่เข้าถึงง่ายและใช้งานได้ง่าย ความแตกต่างที่สำคัญสำหรับแพลตฟอร์มคือการทำงานร่วมกับ Azure Data Lake Storage Gen2 ซึ่งรองรับ HDFS (Hadoop Distributed File System) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ขั้นสูง

Tableau

Tableau เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในวงการ Data Analytics ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลใน SQL Database ขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย พร้อมแสดงผลได้ในตัวโดยไม่ต้องมีความรู้ด้าน IT หรือ Data Scientists

Hitachi Vantara Pentaho

พูดถึง Hitachi แล้วหลายคนอาจไม่คิดถึงความเขื่อมโยงกับเรื่อง Big Data แต่การเข้าซื้อกิจการ Pentaho ตั้งแต่ปี 2015 ก็ทำให้ชื่อนี้กลายเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งมากขึ้น Pentaho เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับองค์กรที่มีข้อมูลหลากหลายประเภทและแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ แพลตฟอร์มของ Pentaho มีหลายรุ่น รวมถึงการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์เพื่อช่วยให้องค์กรพบผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น