[DBC] Earned Media Benefit 1

4 ประโยชน์ของ Earned Media ต่อธุรกิจยุคดิจิทัล

earned media เป็นสื่อที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และอาจมีผลประโยชน์ต่อธุรกิจในระดับมากไปจนถึงมหาศาล

การเข้ามาของสื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และสื่อยุคดิจิทัลอื่น ๆ ส่งผลให้โครงสร้างทางการสื่อสารมีความหลากหลายมากขึ้น มากกว่าสมัยก่อนที่มุ่งเน้นการซื้อสื่อหรือลงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ถูกสื่อและตรงกลุ่มเป้าหมาย แต่การสื่อสารการตลาดในปัจจุบันต้องอาศัยการวางแผนสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจและสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ในทิศทางที่ดี เผื่อให้เกิดเป็น earned media หรือสื่อที่ได้รับมาฟรีผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น การกดไลค์ รีทวิต การแสดงความคิดเห็น กดแชร์แบ่งปัน การรีวิวสินค้า ตลอดจนการพูดถึงบนสื่อสังคมออนไลน์ และการพูดแบบปากต่อปากทั้งหมด

สื่อประเภท earned media เป็นหนึ่งในเป้าหมายทางการสื่อสารทางการตลาดของหลาย ๆ องค์กร เนื่องจากเป็นสื่อที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และอาจมีผลประโยชน์ต่อธุรกิจในระดับมากไปจนถึงมหาศาล ใน 4 ประเด็นดังนี้

สร้างการรับรู้แบรนด์

อาจมีผู้คนจำนวนมากที่เป็น potential customer บนโลกสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจไม่เคยเห็นหรือได้ยินเกี่ยวสินค้าและแบรนด์ของคุณ สื่อ earned media ที่เกิดขึ้นบนสื่อในวงกว้างจะช่วยให้พวกเขาได้รับรู้ว่ามีแบรนด์ของคุณอยู่ มีลักษณะหรือคุณภาพเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายหากสินค้าและบริการตรงตามความต้องการของกลุ่มคนเหล่านั้น

สร้างความน่าเชื่อถือ

ผู้บริโภคสมัยใหม่ฉลาด มีความคิดเป็นของตัวเอง และเท่าทันสื่อมากขึ้น จนอาจเกิดคำถามต่อการสื่อสารที่มาจากแบรนด์โดยตรงว่าเป็นความจริงมากน้อยเพียงได้ เข้าข้างตัวเองมากแค่ไหน สื่อ earned media เป็นสื่อที่เกิดขึ้นจากลูกค้าผู้ใช้งานจริง หรือบุคคลในสังคมที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแบรนด์ จึงทำให้มีลักษณะเป็นกลางและมีความน่าเชื่อถือในกลุ่มผู้บริโภคสูงกว่าการสื่อสารที่ถูกส่งจากนักการตลาดโดยตรง การสื่อสารการตลาดเพื่อให้ได้มาซึ่ง earned media ที่มีคุณภาพจึงมีความสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของสินค้าและแบรนด์

เพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

การพูดถึงหรือแบ่งปันคอนเทนต์ต่อ ๆ กันบนสื่อสังคมออนไลน์มักเกิดขึ้นเมื่อเนื้อหานั้นโดนใจ ผู้คนรู้สึกมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น จึงต้องการแชร์ให้ผู้ที่อยู่ในวงสังคมได้รับทราบ เป็นการสร้างตัวตนบนสื่อสังคมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นการสร้างแรงกดดันทางสังคมให้คนในวงสังคมปฏิบัติตามอีกที เมื่อผู้ที่อยู่ในวงสังคมเดียวกันได้รับสารจากเพื่อนจึงอาจแชร์ต่ออีกทอดด้วยเช่นเดียวกัน โดยกลุ่มคนที่อยู่ในวงสังคมเดียวกันมักมีลักษณะบางอย่างร่วมกัน หรือมีความสนใจคล้ายคลึงกัน ดังนั้นการมุ่งออกแบบคอนเทนต์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายจนเกิดการแชร์หรือพูดถึงจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนต่อ ๆ ไปในวงสังคมได้อีกมาก

ตัวชี้วัดผลตอบแทนจากการลงทุน

ในการทำธุรกิจคุณจำเป็นต้องวัดผลตอบแทนจากการลงทุนได้ (return of investment: ROI) สื่อประเภท earned media นับเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดด้วยเช่นเดียวกัน โดยสื่อดิจิทัลสามารถดึงข้อมูลเกี่ยวกับการมองเห็น การเข้าถึงเนื้อหาของบุคคลรายเก่า รายใหม่ ตลอดจนจำนวนครั้งที่มีการพูดถึงสินค้าหรือแบรนด์ของคุณบนแพลตฟอร์มและลักษณะของการพูดถึง ซึ่งจะช่วยให้คุณคำนวณได้ว่าการสื่อสารการตลาดที่คุณลงทุนลงไปนั้นมีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด ควรไปต่อหรือมีการวางแผนปรับปรุง

earned media ที่มีคุณภาพต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในระยะยาวและต่อเนื่อง แตกต่างจากการได้มาซึ่ง earned media ที่ฉาบฉวย เช่น ข่าวฉาว พฤติกรรมไวรัลที่ไม่เหมาะสม ที่ถูกแชร์กันอย่างแพร่หลายบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งไม่นานก็จะถูกลืม และหากเป็นการสื่อสารจากแบรนด์อาจเกิดเป็นผลเสียมากกว่าผลดีต่อภาพลักษณ์ของสินค้า บริการ และองค์กร