อบรม Business Model Canvas โดย ดร.โดม อุดมธิปก @วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

29 สิงหาคม 2563 – ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร และทีมงาน อบรมความรู้ด้าน Business Model Canvas และมีการ Workshop เขียนแผนทางธุรกิจเพื่อชิงทุนรางวัลของนักเรียน [พิเศษ! ดร.โดม มอบค่าวิทยากรส่วนหนึ่งเป็นรางวัลแก่กลุ่มที่ชนะอีกด้วย]

29 สิงหาคม 2563 – ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร และทีมงานวิทยากร (นางสาวภควดี วุฒิเสลา และนายณัทธร ศุภสารัมภ์) อบรมความรู้ด้าน Business Model Canvas แก่คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ ห้องประชุมสมาร์ทคลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ภายใต้โครงการ “การอบรมการสร้างแรงบรรดาลใจ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจเพื่อคัดเลือกแผนธุรกิจ” โดยได้รับเกียรติจาก นายธำรงค์ สว่างเดือน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี เปิดประธานเปิดการอบรม

นอกเหนือจากการอบรมเกี่ยวกับผืนแผ่นผ้าโมเดลธุรกิจฉบับย่อ (Business Model Canvas) แล้ว ยังมีการ Workshop เขียนแผนทางธุรกิจของนักเรียน และนำเสนอชิงทุนรางวัลเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจให้เป็นจริง ทั้งนี้ ดร.โดม ยังได้มอบค่าวิทยากรส่วนหนึ่งเป็นรางวัลพิเศษให้แก่กลุ่มนักเรียนที่ชนะการประกวดดังกล่าวด้วย!

ดร.โดม BMC วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 02

ดร.โดม BMC วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 05ดร.โดม BMC วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 04

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 06

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 07

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 08

ดร.โดม BMC วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 09

ดร.โดม BMC วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 10

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 11