หลักสูตร “Customer Insight Tools for Digital Marketing”

Digital Marketing : Digital Business&consult

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานความรู้การตลาดเน้นการค้นหากลุ่มเป้าหมายหลัก   แล้ววิเคราะห์พฤติกรรม  โดย Customer Journey module แล้วมารู้จักวิธีเลือกใช้ Tools  เพื่อสื่อสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมายของเราเรียนรู้ Marketing Tools ที่จำเป็นของการทำตลาดยุคดิจิทัลควรรู้   ก่อนจะยิงแอดที่ให้ผลคุ้มค่ากับนักการตลาดดิจิทัล เพราะในโลกออนไลน์ ทุกคนสามารถเป็นลูกค้าของเราได้อย่างปล่อยให้คนเหล่านั้นเพียงผ่านมาแล้วก็จากไปกลยุทธดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง มีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยให้เราเก็บข้อมูลผู้เข้าชมเหล่าและเปลี่ยนให้กลายเป็นลูกค้าของเราในที่สุด

ราคาบัตร 2,900 บาท (ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง และค่าจอดรถ)

หัวข้อในการอบรม

1. introduction what is customer insight for digital marketing
2. who is you customer – workshop
3. online lead generation
4. digital marketing tools for customer insight

 

ห้องอบรม J-Sharp ชั้น 10 อาคารเซ็นทรัลลาดพร้าว 

ติดต่อได้ที่

E-mail : [email protected]

โทรศัพท์: 083-8536076

Digital Marketing : Digital Business& consult
ห้องอบรม J-Sharp  อาคารเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 10
E-mail : [email protected]
โทรศัพท์ : 083-8536076