• Room 1012, Floor 10, CentralPlaza Lardprao
  • Phone: +6683 853 6076
  • Email: [email protected]
Business Model : ตอนที่ 2 การตลาดแบบ Affiliate กลยุทธ์โฆษณาสินค้าบนเว็บไซต์

Business Model : ตอนที่ 2 การตลาดแบบ Affiliate กลยุทธ์โฆษณาสินค้าบนเว็บไซต์

การตลาดแบบ Affiliate คือการตลาดรูปแบบใหม่ในช่วงที่อินเทอร์เน็ตเติบโตราวโกโก้ครั้นช์ ซึ่งรายแรกๆ ที่เริ่มทำคือ Amazon กลยุทธ์การตลาดออนไลน์แบบตัวแทนโฆษณา (Affiliate Marketing) สามารถช่วงเพิ่มโอกาสในการขายให้ธุรกิจออนไลน์ได้มาก และยังเพิ่มรายได้ให้กับคนที่มีพื้นที่บนโลกออนไลน์ด้วย

นายหน้าโฆษณาบนโลกออนไลน์

ปกติการโฆษณายุคเก่าจะลงผ่าน Printing อย่างหนังสือพิมพ์ แผ่นผับ นิตยสาร หรือสื่อที่เป็น Mass Media อย่างวิทยุและโทรทัศน์ แต่ปัจจุบันเราใช้ Social Media เข้าช่วย ซึ่งการตลาดแบบ Affiliate ที่บอกว่าเหมือนนายหน้านี่เองที่ได้ประโยชน์จากยุคนี้ เพราะการที่เรา ในฐานะที่เป็นพ่อค้า-แม่ค้า นำ Banner, Display, Link ต่างๆ ไปติดตามเว็บไซต์ที่มีคนเข้าชมเยอะๆ ต่อวัน หรือเว็บไซต์ที่ตรงกับกลุ่มของสินค้าเราไปซื้อโฆษณาจาก Google (GDN) เมื่อคนเห็นโฆษณาแล้วคลิกซื้อสินค้าพ่อค้า-แม่ค้า ที่นำโฆษณา Banner, Display, Link ต่างๆ ไปลงกับตัวแทน  Affiliate เมื่อได้กำไรก็จะมีการหักเป็นเปอร์เซนต์ให้ตัวแทน  Affiliate อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งเว็บไซต์ต่างๆ ก็อาจจะทำการตลาดแบบนี้กับเว็บไซต์อื่นด้วย โดยการใช้ Banner ของเว็บไซต์อื่นมาโฆษณาในเว็บไซต์ของตัวเองแทน เพื่อที่จะได้ค่าตอบแทนต่อ Click หรือต่อการมองเห็น (Impression) ของลูกค้ากลับคืนมา ไม่ใช่เฉพาะแค่บริษัทเจ้าของสินค้าที่จะได้ประโยชน์จากการทำการตลาดดังกล่าวเท่านั้น ตัวแทนขายสินค้าเองก็สามารถทำการตลาดแบบนี้ได้ด้วยตัวเอง และยังได้ผลตอบแทนจากตรงนี้ในลักษณะ Commission Model ของค่า Commission นั้นมีหลากหลายประเภท แต่ที่เรารู้จักกันดีคือ การที่ตัวแทนขายสินค้าจะได้เปอรเซนต์ ส่วนหนึ่งจากรายได้ทั้งหมดในการขายสินค้าของบริษัท หรือแบบที่สองคือ ได้ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับยอดขายที่ขายสินค้า
ค่า Commission พวกนี้สามารถตอบแทนได้เป็นแบบ Pay-per Sale คือการจ่ายค่าตอบแทนตามจำนวนการซื้อสินค้า หรือแบบ Pay-per display จ่ายค่าตอบแทนตามจำนวนโฆษณา
“Amazon ขายสินค้าได้ 10,000 บาท ผ่าน Banner ที่เราซื้อผ่านตัวแทน Affiliate แปลว่า Amazon ไม่ได้จ่ายเป็นค่าลง Banner บนเว็บไซต์แบบปกติ แต่จ่ายเป็นเปอร์เซนต์ค่า Commission ที่ขายของได้แทน หากขายไม่ได้ก็ไม่มีเรียกเก็บ แต่ในบางครั้งการโฆษณาผ่าน Banner ก็เรียกเก็บผ่านการมองเห็น (Impression) เช่นกัน”  

เราจะใช้ Business Model แบบ Affiliate ได้อย่างไร?

ปกติแล้วผู้ให้บริการ Affiliate จะเป็นตัวกลางบริหารจัดการระหว่างผู้ประกอบการและเว็บไซต์ เพื่อดูแลไม่ให้ต่างฝ่ายต่างโกงกันและยังทำให้การทำ Affiliate Marketing มากขึ้นเหมือน One Stop Service เช่น CJ.com ที่นับว่าเป็นผู้ให้บริการ Affiliate รายใหญ่และรายแรกๆ ของโลก (รองรับธนาคารไทยอย่างธนาคารกรุงเทพด้วย)  

Digital Business Consult

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน    

บทความแนะนำ

แบ่งปันบทความ