• Room 1012, Floor 10, CentralPlaza Lardprao
  • Phone: +6683 853 6076
  • Email: [email protected]
Business Model ตอนที่ 12 ปล่อยหมัดตรง! กลยุทธ์การขายไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

Business Model ตอนที่ 12 ปล่อยหมัดตรง! กลยุทธ์การขายไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

กลยุทธ์การขาย โดยเฉพาะเทคนิคการขายตรงความจริงก็มีข้อดีอยู่นะ หลายคนอาจยึดติดจากการที่ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ทำลายทั้งคำและรูปแบบของโมเดล ‘ขายตรง’ ให้เป็นสิ่งที่ติดลบ ทั้งที่จริงแล้ว Business Model แบบนี้มีข้อดีไม่น้อย การขายตรงหรือ Direct selling คือกลยุทธ์การขายสินค้าโดยตรงจากบริษัทไปยังลูกค้าโดยไม่ผ่านตัวแทนหรือตัวกลาง เช่น ร้านค้าปลีกต่างๆ เมื่อไม่ผ่านตัวกลางไม่ต้องมีหน้าร้านในการวาง Mocup สินค้าก็ทำให้ Business คุณมี Fixed Cost (ต้นทุนคงที่) ลดลง ส่วนความต่างระหว่างโมเดลธุรกิจแบบขายตรงกับธุรกิจทั่วไป อยู่ตรงที่ธุรกิจทั่วไปจะเริ่มต้นจากการผลิตสินค้าจากโรงงานส่งต่อไปยัง Distributors (ตัวกลางจำหน่ายสินค้า) แล้วส่งต่อไปยังพ่อค้าตามที่ต่างๆ ก่อนจะไปถึงร้านค้าปลีก แล้วค่อยขายสินค้าให้กับลูกค้า ส่วนธุรกิจขายตรงนั้นเริ่มต้นจากการผลิตสินค้าจากโรงงานส่งตรงไปยังลูกค้าเลยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายระหว่างทาง

ข้อดี Direct selling

ลดมี Fixed Cost (ต้นทุนคงที่) ต่างๆ ลูกค้าได้ทดลองใช้สินค้าก่อนซื้อ

ข้อเสีย Direct selling

ฝากการขายทั้งหมดไว้ที่พนักงานขาย

 

กลยุทธ์กลยุทธ์การขาย Direct selling

สำหรับ Business ที่อยากวางโมเดลแบบ Direct selling ต้องมีการเทรนพนักงานขายอย่างรอบคอบเนื่องจาก สินค้าบางอย่างอาจต้องพึ่งพนักงานในการสาธิต แนะนำ ชี้แจ้ง เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ ความจำเป็น และคุณภาพก่อนการตัดสินใจซื้อ ทำให้พนักงานขายจำเป็นต้องมีประสบการณ์อย่างมากในการขายสินค้า เพื่อให้เข้าใจและจับทิศทางใจความต้องการของลูกค้าหรือเอาไอเดียใหม่ๆ ที่ได้มาพัฒนาสินค้าและบริการ โมเดลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จและเห็นได้ชัด คือ Amway ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความสวยความงาม ซึ่งลูกค้าของบริษัทนั้นมีอยู่ทั่วทุกมุมโลก มีตัวแทนจำหน่ายอิสระ ที่ขายสินค้าของ Amway ให้กับลูกค้าทั่วไปได้ โดยที่ Amway เองนั้นลดต้นทุนในการทำ HR ไปด้วยการทำ CD DVD เว็บไซต์แนะนำ รวมถึงสัมมนาเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายอิสระ ตัวแทนอิสระจะได้รับค่านายหน้าเป็นค่าตอบแทน จะการขายสินค้าได้ถึงเป้าที่กำหนดไว้ ซึ่งธุรกิจประเภทนี้เองก็เป็นธุรกิจที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางอยู่แล้ว นอกจากนี้ หากอยากให้โมเดลนี้ประสบความสำเร็จ Business อาจจำเป็นต้องวางกลยุทธ์ให้เหล่าพนักงานขายได้มีแรงกระตุ้น
  1. สร้าง How to โดยการจัดอบรบเทรน เพื่อสร้างองค์กรและทำให้พนักงานมีความเข้าใจในสินค้าและเทคนิคการขายอย่างถูกต้อง
  2. จูงใจด้วยรางวัล เป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ให้กับทีมขาย เช่น โบนัสทีม รางวัลนอกเหนือจากเปอร์เซนต์การขาย
  3. กำหนดเป้าหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เป้าหมายที่มาพร้อมกับระยะเวลา ตบด้วยรางวัลในข้อ 2 และใช้วิธีการเพื่อไปถึงเป้าในข้อ 1
  กลยุทธ์การขาย  

มาตีโจทย์ให้แตกกับ BMC FOR ENTREPRENEUR

หลักสูตร “Business Model for Entrepreneur” รุ่นที่ 5 เพิ่มยอดขาย ต่อยอดไอเดียธุรกิจ และก้าวข้ามการล่มสลายในธุรกิจ SME ด้วย Business Model เพื่อรวบรวมความคิดของคุณได้อย่างเป็นขั้นตอน ร่วมค้นหาจุดแข็งที่ควรทำให้โดดเด่นและปรับปรุงจุดอ่อน “เราสอนให้คุณเข้าใจได้ง่ายเพื่อนำไปใช้ให้เห็นผลจริง” โดยดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/2QdnEbs ติดต่อได้ที่ E-mail : [email protected] โทรศัพท์: 083-8536076  

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน