ปรับตัวอย่างไร ?? รับมือเครื่องจักรทำงานแทนคน (มีคลิป)

คุยกันมาต่อเนื่องผ่านรายการ SME CHAMPION ทางคลื่น FM. 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี ในประเด็นเรื่องของตลาดแรงงานในปี 2561 ตั้งแต่เรื่องของ Gig Economy รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเรื่องที่กำลังจะคุยต่อไปนี้

“ลอว์สัน” ก้าวขยับที่เลือนลาง??? (มีคลิป)

เป็นอีกครั้งที่ได้รับเกียรติจากรายการ SME CHAMPION ทางคลื่น FM. 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีให้มาพูดคุยในรายการอีกครั้ง หัวข้อที่พูดในวันนี้ต้องบอกไว้เลยว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก จะบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวก็คงจะใช่สำหรับร้านสะดวกซื้อ