C2C โมเดลธุรกิจ e-Commerce เพื่อผู้บริโภคที่แท้

C2C โมเดลธุรกิจ e-Commerce เพื่อผู้บริโภคที่แท้

Consumer to Consumer (C2C) ก็คือโมเดลธุรกิจ e-Commerce ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถทำการซื้อขายสินค้ากันเองได้โดยตรง (แบบผู้บริโภคไปยังผู้บริโภค) จุดเด่นคือผู้ที่เป็นเจ้าของสินค้าหรือมีสินค้าไว้ในครอบครองทำการเปิดร้านขายของออนไลน์เล็ก ๆ เป็นของตนเองบนแพลตฟอร์มที่เป็นสื่อกลาง

ทบทวน Business Model Canvas ผ่าน NETFLIX ธุรกิจสตรีมมิ่งท้า COVID-19 01

ทบทวน Business Model Canvas ผ่าน NETFLIX ธุรกิจสตรีมมิ่งท้า COVID-19

Netflix กลายเป็นธุรกิจสตรีมมิ่งที่ได้รับความนิยม นอกจากการตลาดที่ทันสถานการณ์แล้ว ยังสามารถให้อะไรกับลูกค้าได้อีกบ้าง เพื่อตอบคำถามในจุดนี้ การทบทวน Business Model Canvas หรือ “แผนภาพโมเดลธุรกิจ” ครั้งนี้เลยจะใช้ Netflix เป็นธุรกิจในการอธิบายประกอบเพื่อให้เข้าใจแผนภาพได้ง่ายขึ้นนั่นเอง