Press ESC to close

We found 0 resource for you...

คลี่ผลสำรวจสนง.สถิติฯตามติดคนไทยติดเน็ต?

 โดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด

            สวัสดีครับวันนี้ (17 เม.ย.) มีเรื่องราวดี ๆ มาชวนคุยเหมือนเช่นเคยในรายการ SME CHAMPION ทางคลื่นวิทยุ 89.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี สำหรับวันนี้ทางผู้ดำเนินรายการได้หยิบประเด็นเรื่องของเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ต จากข้อมูลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าปีที่แล้วคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไปใช้อินเตอร์เน็ตประมาณ 33 ล้านกว่าคน รวมถึงการซื้อการจองสินค้าหรือบริการผ่านทางออนไลน์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในต่างจังหวัด