Press ESC to close

We found 0 resources for you...

Facebook หนุน SMEs ไทย ฝ่าวิกฤติ โควิด-19 ผ่าน ‘ศูนย์รวมแหล่งข้อมูลสำหรับธุรกิจ’

เฟซบุ๊ก (Facebook) ผู้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุน SMEs ไทยเช่นเดียวกัน จึงได้เปิด ‘ศูนย์รวมแหล่งข้อมูลสำหรับธุรกิจ’ ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการให้ความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจในช่วงการระบาดของ โควิด-19

‘เฟซบุุ๊ก’ ใช้อัลกอริทึ่มทำนายโอกาสการฆ่าตัวตายจากโพสต์ของพวกคุณ

เฟซบุ๊ก ที่กำลังสร้างฐานข้อมูล ฆ่าตัวตาย ด้านสุขภาพใหม่ของผู้ใช้งานนั้น ไม่ได้อยู่ภายใต้มาตรฐานความเป็นส่วนบุคคล ในฐานะผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพโดยตรง