Press ESC to close

We found 0 resource for you...

พฤติกรรมใช้เน็ตคนตจว. ค้าออนไลน์ต้องรู้

โดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด

สวัสดีครับเมื่อวานเราคุยกันเรื่องของการจับจ่าย การช้อปปิ้งออนไลน์ มีตัวเลขว่าแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตสูงขึ้น วันนี้ (18 เม.ย.) เรากลับมาคุยกันต่อในรายการ SME CHAMPION ทางคลื่น FM. 89.5 สถานีวิทยุราชมงคล ธัญบุรี ประเด็นพูดคุยวันนี้ทางผู้ดำเนินรายการยังคงเกาะติดเรื่องของข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ กับข้อมูลที่สื่อรวบรวมอยู่ในกลุ่มของออนไลน์ซึ่งระบุว่าตัวเลขจะต่างกันเยอะ