อบรม Business Model Canvas โดย ดร.โดม อุดมธิปก @วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

29 สิงหาคม 2563 – ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร และทีมงาน อบรมความรู้ด้าน Business Model Canvas และมีการ Workshop เขียนแผนทางธุรกิจเพื่อชิงทุนรางวัลของนักเรียน [พิเศษ! ดร.โดม มอบค่าวิทยากรส่วนหนึ่งเป็นรางวัลแก่กลุ่มที่ชนะอีกด้วย]

ทบทวน Business Model Canvas ผ่าน NETFLIX ธุรกิจสตรีมมิ่งท้า COVID-19 01

ทบทวน Business Model Canvas ผ่าน NETFLIX ธุรกิจสตรีมมิ่งท้า COVID-19

Netflix กลายเป็นธุรกิจสตรีมมิ่งที่ได้รับความนิยม นอกจากการตลาดที่ทันสถานการณ์แล้ว ยังสามารถให้อะไรกับลูกค้าได้อีกบ้าง เพื่อตอบคำถามในจุดนี้ การทบทวน Business Model Canvas หรือ “แผนภาพโมเดลธุรกิจ” ครั้งนี้เลยจะใช้ Netflix เป็นธุรกิจในการอธิบายประกอบเพื่อให้เข้าใจแผนภาพได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

LEGO Business Model Canvas 01

อธิบายการกลับมาของ LEGO ของเล่นขวัญใจเด็กทั่วโลกด้วย Business Model Canvas

ยอดขายที่ลดลงด้วยการเข้ามาของโลกยุคดิจิทัลทำให้บริษัทเลโก้ต้องเกือบล้มละลาย ทางผู้ผลิตจึงต้องพยายามปรับตัวโดยหันมาวางแผนธุรกิจใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น ซึ่งมองเห็นได้ง่ายผ่าน Business Model Canvas