[DBC] Direct to Consumer เทรนด์ค้าปลีกสำคัญ กับเหตุผลว่าทำไมแบรนด์ถึงควรทำ 01

Direct to Consumer เทรนด์ค้าปลีกสำคัญ กับเหตุผลว่าทำไมแบรนด์ถึงควรทำ

Direct to Consumer หรือเรียกโดยย่อว่า D2C คือการขายสินค้าแบบปลีกผ่านช่องทางการขายเฉพาะที่เป็นของแบรนด์เอง กำลังกลายเป็นเทรนด์ e-Commerce ทั่วโลก โดยแบรนด์ต่าง ๆ ที่ใหญ่พอหรือมีกำลังทรัพย์ต่างเริ่มหันมาทำแพลตฟอร์มการขายเป็นของตนเอง