Press ESC to close

We found 0 resources for you...

Business Model ตอนที่ 51 ‘Trash to cash’ สร้างเงินจากขยะ

‘Trash to cash’ มาสร้างกำไรจากบางอย่างที่ไม่ใช้แล้วในธุรกิจกันเถอะ! ถือได้ว่าเป็น win-win situation ทั้ง Suppliers และ Manufacturer

Business Model ตอนที่ 44 TOMS กับ One for One Business Model รองเท้าแห่งการให้

Blake เดินทางกลับมาที่บ้านเกิด เพื่อก่อตั้งแบรนด์ TOMS โดยดีไซน์ Business Model ใหม่ ชื่อว่า ‘One for One’ ภายใต้สโลกแกน Buy 1 Give 1 เมื่อคุณซื้อรองเท้า 1 คู่ เราจะบริจาค 1 คู่ ให้คนยากจน เพราะเขาค้นพบว่า เด็กอาร์เจนตินาในพื้นที่ชนบทไม่มีรองเท้าใส่