Business Model ตอนที่ 54 User design เมื่อลูกค้าเป็นคนออกแบบสินค้าเอง

รออะไรอยู่! พบกับโมเดลธุรกิจแห่งอนาคตที่จะมาตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ละเอียดยิบย่อยแบบบรายบุคคลหรือที่เรียกว่า Segment of one

Google-เผยเทรนด์-e-Commerce-2019-‘Data-is-KING’

Google เผยเทรนด์ e-Commerce 2019 ‘Data is KING’

“Data สำคัญที่สุดในตลาดโลกตอนนี้สำหรับผู้ประกอบ” ตัวแทนจาก Google Thailand เผยแนวโน้ม e-Commerce 2019 ภายในงานเสวนาที่จัดขึ้นโดย Tech-Startup ไทย LnwShop

นักเศรษฐศาสตร์ส่งสัญญาณ ‘เศรษฐกิจไทย 2019’

“สงครามการค้า Big Data และ AI” ชี้ชะตาเศรษฐกิจไทย 2019 รับผลกระทบสงครามการค้าโลก GDP คงที่ 3% และData และเทคโนโลยีจะเป็นตัวชี้ชะตา

Business Model ตอนที่ 25 เทคนิคการใช้ Leverage Customer Data เพื่อเพิ่มราย

Business Model ตอนที่ 25 เทคนิคการใช้ Leverage Customer Data เพื่อเพิ่มราย

รู้ไหมว่า Leverage Customer Data สามารถสร้างรายได้มากกว่าที่คุณคิด ทั้ง Netflix, Amazon และ Google รู้ดีว่ากุญแจสำคัญ ในการทำความเข้าใจลูกค้าของพวกเขาอยู่ที่พฤติกรรม (behaviors) ต่างหาก โดยเฉพาะข้อมูลเชิงลึกที่ฉายภาพผ่านพฤติกรรมจะบอกได้ดีว่า จะต้องส่งมอบสิ่งใด เวลาไหน ด้วยวิธีการใด ให้กับลูกค้า