Facebook ซัพพอร์ต SMEs ไทย ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ผ่าน ‘ศูนย์รวมแหล่งข้อมูลสำหรับธุรกิจ’ 01

Facebook หนุน SMEs ไทย ฝ่าวิกฤติ โควิด-19 ผ่าน ‘ศูนย์รวมแหล่งข้อมูลสำหรับธุรกิจ’

เฟซบุ๊ก (Facebook) ผู้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุน SMEs ไทยเช่นเดียวกัน จึงได้เปิด ‘ศูนย์รวมแหล่งข้อมูลสำหรับธุรกิจ’ ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการให้ความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจในช่วงการระบาดของ โควิด-19

[DBC] สถานการณ์ COVID-19 ผลกระทบต่อภาคธุรกิจและการรับมือ 01

สถานการณ์ COVID-19: ผลกระทบต่อภาคธุรกิจและการรับมือ

การแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่านับว่าเป็นโศกนาฎกรรมที่คร่าชีวิตของผู้คนนับพัน นอกจากจะทำร้ายประชากรโลกแล้วยังเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้างอีกด้วย Digital Business Consult จึงอัปเดตสถานการณ์ของ COVID-19 (หรือโควิด-19) ผลกระทบในภาพรวม พร้อมแนวทางการรับมือต่อโรคติดต่อดังกล่าว เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้รู้เท่าทันและปรับตัวตามสภาพเศรษฐกิจที่กำลังตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงได้ครับ