Business Model ตอนที่ 28 เขี่ยตำราเศรษฐศาสตร์ยุคเก่าทิ้งซะ แล้วเริ่มธุรกิจด้วย Long Tail

ธุรกิจแบบ Long Tail จึงเน้นให้ทุกคนสามารถซื้อสินค้าและบริการได้ในแบบที่ลูกค้าต้องการจริงๆ ไม่ถูกบังคับให้ใช้สินค้ายอดนิยมเท่านั้น เป็นการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆ ไปเรื่อยๆ ตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะนำสินค้าที่มีความ Niche มากๆ มาขาย