Press ESC to close

We found 0 resource for you...

Business Model ตอนที่ 44 TOMS กับ One for One Business Model รองเท้าแห่งการให้

Blake เดินทางกลับมาที่บ้านเกิด เพื่อก่อตั้งแบรนด์ TOMS โดยดีไซน์ Business Model ใหม่ ชื่อว่า ‘One for One’ ภายใต้สโลกแกน Buy 1 Give 1 เมื่อคุณซื้อรองเท้า 1 คู่ เราจะบริจาค 1 คู่ ให้คนยากจน เพราะเขาค้นพบว่า เด็กอาร์เจนตินาในพื้นที่ชนบทไม่มีรองเท้าใส่