Press ESC to close

We found 0 resource for you...

Business Model ตอนที่ 37 ทำไมต้องผ่านตัวกลางลอง ‘Peer to peer’ ดูสิ!

ช้าก่อน! แม้จะวันนี้เราเกริ่นนี้ขึ้น แต่เราไม่ได้จะมาพูดถึงโมเดลธุรกิจแบบ Platform เพียงแค่โมเดลธุรกิจของแพลตฟอร์มทำให้เราเจอ โมเดลอีกแบบบที่ซ่อนอยู่ในนั้น นั่นก็คือ Peer to peer