Press ESC to close

We found 0 resource for you...

Business Model ตอนที่ 42 Reverse Engineering แกะสูตรความลับธุรกิจคู่แข่ง

วิศวกรรมย้อนรอย (Reverse engineering) ปกติเป็นโมเดลธุรกิจที่รู้จักกันดีในมุมหนึ่งในวงการอุตสาหกรรมของแวดวงการวิจัยและพัฒนา (Research & Development : R&D) ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่หลายคนจะคุ้นแน่นอน บอกได้เลยว่าเรื่องนี้ทุกคนจะต้องเซอร์ไพรส์