Press ESC to close

We found 0 resource for you...

Business Model ตอนที่ 50 รวยพันล้านไม่รู้เรื่อง! เจาะตลาดฐานล่างของพีระมิด

เปลี่ยนวิกฤติกลุ่มกำลังซื้อน้อย (Target the poor) ให้เป็นโอกาส เจาะตลาดฐานล่างของพีระมิด ตลาดที่ใหญ่กว่าที่หลายคนคาดคิดอย่างมาก