Press ESC to close

We found 0 resources for you...

ขยายธุรกิจให้ได้ 3 หมื่นล้าน! แบบ Unicorn Startup – Digital Business Consult

การสร้างรายได้สามหมื่นล้านเป็นความฝันของหลายๆ คน โดยเฉพาะการกลายเป็น Unicorn Startup ตัวแรกในไทย ที่ปัจจุบัน Startup ของไทยแม้จะประสบความสำเร็จมาก แต่ก็ยังห่างไกลกับคำนี้

พบกับเหล่าผู้นำหญิงระดับ ยูนิคอร์น เบอร์ต้นของเอเชียแปซิฟิก

นี่คือลิสต์ 3 สตรีเอเชียที่ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในบรรดาสตาร์ทอัพยูนิคอร์น เหล่าสตรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหันมาให้ความสำคัญกับการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น